fredag, mars 30, 2012

Patienter uppfattar att valfrihet i vården har ett positivt värde

Myndigheten för Vårdanalys har presenterat två nya rapporter; "Vad påverkar patientupplevd kvalitet i primärvården?" och "Valfrihet inom hälso- och sjukvård". Har bara hunnit läsa sammanfattningen av den senare och det finns en hel del intressanta slutsatser. Bl a konstaterar man att de patienter som gjort aktivt val av vårdgivare var mer nöjda, att en majoritet vill välja vårdgivare och att valfrihet har ett positivt värde för patienter. Men man konstaterar också att det behövs bättre information om medicinsk kvalitet för att hjälpa patienterna i deras val.

Intressant är att rapporten visar att det svenska vårdvalet inte har varit kostnadsdrivande för landstingen, vilket oppositionen i Jönköpings län rabblat som ett mantra - som en oskriven regel. Det stämmer alltså inte och det är inte heller vår erfarenhet i Jönköping. Tvärtom har vi koll på kostnaderna för primvärvård nu.

Ser fram emot att läsa båda rapporterna i sin helhet.

Inga kommentarer: