torsdag, februari 20, 2014

Valfeber?

Har socialdemokraterna i Landstinget drabbats av valfeber? Ja, man kan ju undra när de börjat interpellera om enskilda partiers förslag som ännu inte är föremål för behandling.

Se inslag på Radio Jönköping: http://t.sr.se/1ct1GJp

Kristdemokraterna har föreslagit att Regionsjukvårdsnämnden bör utreda förutsättningarna för en gemensam ambulanshelikopter i Sjukvårdsregionen (Östergötland, Jönköping, Kalmar). 
Det finns inget motsatsförhållande i detta och den ambulansutredning som är gjord. 

S verkar inte heller förstå fördelen med en ambulanshelikopter när det gäller snabba livsavgörande vårdinsatser vid exempelvis en svår trafikolycka.

Drar slutsatsen att S säger nej till en ambulanshelikopter och därmed en nödvändig utveckling av den prehospitala vården.

Bättre tillgänglighet premieras

49,8 miljoner är Landstinget i Jönköpings läns andel av kömiljarden. 
Medarbetare i vården har gjort ett fantastiskt arbete för att förbättra tillgängligheten. Tack!

När vi summerar 2014 ska tillgängligheten vara ännu bättre. 

Och tack Göran Hägglund för "moroten".

Läs mer om kömiljarden här: http://www.skl.se/press/nyheter_2/alla-landsting-far-del-av-komiljarden-2013

lördag, februari 08, 2014

Invigning av Tehuset

Idag har jag haft förmånen att representera Landstinget vid invigningen av Tehuset i Jönköping. 
Tehuset är ett viktigt integrationsprojekt och en mötesplats där kvinnor som lever under hedersrestriktioner möter kvinnor från andra kulturer. 

Invigningen präglades av mycket hjärta och värme och vi bjöds på god mat från Mellanöstern. 

Invigningstalade gjorde landshövdingen Minoo Akhtarzand. På bilden ses initiativtagaren Soheila Fors. Vilken kvinna! 


Landstinget stöder denna verksamhet med 265000 kronor. 

Läs mer här om verksamheten www.khatoon.se

Insändare i dagens JP med anledning av invigningen: 

tisdag, februari 04, 2014

E-hälsa är en viktig strategisk fråga

Idag var det ett intressant och utmanande seminarium om E-hälsa på landstingsfullmäktige. Jag anser att E-hälsa är en strategiskt viktig framtidsfråga. Det handlar om att ge möjlighet och göra patienter mer delaktiga i sin vård, använda våra gemensamma resurser på ett smartare sätt och att faktiskt öka tillgängligheten till vård. 

Låt mig ge några exempel.

Möjligheten att själv boka, omboka och avboka en tid via Mina vårdkontakter på nätet frigör sjuksköterskors tid till viktigare uppgifter, patienten får en tid som passar och risken för sena avbokningar/uteblivet besök minskar. 

I Stockholms landsting har man räknat ut att sjukvårdsupplysning per telefon (1177) innebar att 475 miljoner kronor kunde frigöras till annan vård.

Ett försök har gjorts med att använda läsplatta med filmade träningsuppgifter för rehabilitering efter knäprotesoperation med bra resultat. Läsplattan är ett komplement till sjukgymnastens arbete och ett verktyg i rehabiliteringen.

Tillång till journalen på nätet ger mig som patient möjlighet att bli mer delaktig i min behandling.

Visst kan det skapa viss oro när man hör om E-hälsa och alla har inte tillgång till internet eller en smartphone. Och vården måste givetvis fungera även om man inte vill eller kan använda sig av hälsotjänster via nätet. Men E-hälsa är redan en naturlig del i dagens och framtidens hälso- och sjukvård. Det är en möjlighet till utveckling och ökad delaktighet i vården.

Smålandsnytt om E-hälsa: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/vardkontakt-over-natet-oroar-minskade-manskliga-moten

Radio Jönköping om E-hälsa: http://t.sr.se/1fL9yqi

Den här veckan är det en stor europeisk konferens om E-hälsa i Kiruna och flera av föreläsningarna handlar just om patientens delaktighet i vården. http://www.nll.se/alec

Väntetider i cancervården

Idag har landstingsfullmäktige sammanträtt och behandlat bland annat en interpellation om väntetider i cancervården. Se länk: http://www.lj.se/info_files/infosida31632/LJ2014_128_interpellation_1_vantetider_inom_cancervarden.pdf

Jag håller med om att det är för långa väntetider och det är något vi jobbar mycket aktivt med att förbättra, vilket jag redovisade i debatten. Se länk: http://www.lj.se/info_files/infosida31632/LJ2014_128_interpellationssvar_1_vantetider_inom_cancervarden.pdf

Det pågår ett enormt förbättrings- och utvecklingsarbete av cancervården. Inte minst genom de Regionala cancer centrumen. Och vi kan se att det går åt rätt håll inom de flesta cancerdiagnoserna.

Det är lätt att kritisera i opposition, det hör liksom till. Men man kanske också ska titta i backspegeln och se hur man agerade själv i majoritet. Det var KD, M och FP som i opposition (2005?) motionerade om att ta fram en regional cancerstrategi. Den motionen bifölls i landstingsfullmäktige. Och i majoritet har Alliansen arbetat strukturerat för att uteckla cancervården. I riksdagen sa dåvarande S-majoritet nej till en nationell cancerstrategi. Med Göran Hägglund som socialminister finns nu en nationell cancerstrategi som genomförs. Hur såg väntetiderna ut 2006? 

Radions inslag om väntetider i cancervården: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5775782&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Nej, jag är inte nöjd med väntetiderna och skillnaderna i resultat. Och det är därför cancerområdet är ett prioriterat utvecklingsområde!

lördag, februari 01, 2014

En gråtrist...

...snöig morgon. Den första i dagen i februari, blir iallafall jag gladare av att krama ihop snöbollar till en lykta.