tisdag, februari 04, 2014

E-hälsa är en viktig strategisk fråga

Idag var det ett intressant och utmanande seminarium om E-hälsa på landstingsfullmäktige. Jag anser att E-hälsa är en strategiskt viktig framtidsfråga. Det handlar om att ge möjlighet och göra patienter mer delaktiga i sin vård, använda våra gemensamma resurser på ett smartare sätt och att faktiskt öka tillgängligheten till vård. 

Låt mig ge några exempel.

Möjligheten att själv boka, omboka och avboka en tid via Mina vårdkontakter på nätet frigör sjuksköterskors tid till viktigare uppgifter, patienten får en tid som passar och risken för sena avbokningar/uteblivet besök minskar. 

I Stockholms landsting har man räknat ut att sjukvårdsupplysning per telefon (1177) innebar att 475 miljoner kronor kunde frigöras till annan vård.

Ett försök har gjorts med att använda läsplatta med filmade träningsuppgifter för rehabilitering efter knäprotesoperation med bra resultat. Läsplattan är ett komplement till sjukgymnastens arbete och ett verktyg i rehabiliteringen.

Tillång till journalen på nätet ger mig som patient möjlighet att bli mer delaktig i min behandling.

Visst kan det skapa viss oro när man hör om E-hälsa och alla har inte tillgång till internet eller en smartphone. Och vården måste givetvis fungera även om man inte vill eller kan använda sig av hälsotjänster via nätet. Men E-hälsa är redan en naturlig del i dagens och framtidens hälso- och sjukvård. Det är en möjlighet till utveckling och ökad delaktighet i vården.

Smålandsnytt om E-hälsa: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/vardkontakt-over-natet-oroar-minskade-manskliga-moten

Radio Jönköping om E-hälsa: http://t.sr.se/1fL9yqi

Den här veckan är det en stor europeisk konferens om E-hälsa i Kiruna och flera av föreläsningarna handlar just om patientens delaktighet i vården. http://www.nll.se/alec

Inga kommentarer: