söndag, juni 15, 2014

Att se men inte förstå


E-sport är för mig en helt ny och okänd värld. Idag var det esportsm-final i LoL på Dreamhack och yngste sonen spelade i ett av finallagen (Team Property). 

Jag följde finalens tre matcher via Aftonbladets livesändning. Trodde väl aldrig att det skulle hända, men spelar sonen SM-final måste man ju kolla! Erkänner, jag fattade INGENTING av vare sig spel eller nördsnacket. Så, lite konstigt var det allt att ägna en eftermiddag åt att titta på något för mig helt obegripligt. Men nervöst och spännande var det ändå.

Tyvärr fick sonens lag stryk i den avgörande matchen, men att vara näst bästa lag i Sverige är inte illa!

lördag, juni 14, 2014

Semesterstäda?

Vet inte om du är som jag? Men inför varje semester storstädar jag. Tvättar fönster, rensar i garderober och skåp, går igenom kyl/frys/skafferi, stryker kläder, kör skräp till återvinning osv Att göra-listan bockas av vart efter saker blir gjorda. 

Kan tyckas lite märkligt att storstäda och dona när man ändå inte ska vara hemma. Men det är faktiskt ganska skönt att komma hem igen till ett ordnat hem när vardagen väntar. 

fredag, juni 13, 2014

Ska landstinget bekosta hemförlossning?

Är det en mänsklig rättighet att det offentliga ska finansiera assistans vid hemförlossning? Ja, det anser en blivande mamma i Jönköpings län. Hon har överklagat Landstingets avslag på begäran om barnmorskeassistans till Förvaltningsrätten. 

Vårt landsting erbjuder förlossning på något av våra tre sjukhus då professionen anser att det behövs tillgång till avancerad vård vid en förlossning för att kunna erbjuda en god och patientsäker vård. Jag förlitar mig på deras kunskap, evidens och erfarenhet.

Idag är det ett av 21 landsting som erbjuder kostnadsfri assistans vid hemförlossning. För mig är det viktigt att vi erbjuder en god och patientsäker vård och att befintliga (knappa) resurser (personal och kronor) används på bästa sätt för våra länsinvånare.

Vad tycker du?

Radio Jönköpings inslag: http://t.sr.se/Uy4tfg

tisdag, mars 18, 2014

Felriktad kritik

Idag kritiserar Socialstyrelsen de landsting som gått före och infört vaccinationer utan deras rekommendation. Läs här: http://t.sr.se/1eeHV9p
Det vore kanske på sin plats att Socialstyrelsen rannsakade hur lång tid det tar för dem att komma till beslut?

Låt mig ta ett exempel. Hepatit B-vaccination för barn. Enligt Socialstyrelsen ska detta enbart erbjudas barn i riskgrupper. Trots det är det 12 landsting som erbjuder detta till alla barn. Landstinget i Jönköpings län erbjuder alla barn det sen 2006. 
I december 2012 överlämnade Socialstyrelsen en rekommendation till regeringen och i mars 2014 en komplettering av underlaget. 
Med samma handläggningstid skulle rotavirusvaccin kunna erbjudas runt 2022. Det är inte ok. Klart att landsting går före då när man ser nyttan för barnen.

När det gäller rotavirusvaccin är det 47 länder som erbjuder det, exempelvis Finland och Norge. Så det är ju inte ett nytt och oprövat vaccin.

En satsning på rotavirusvaccin är en satsning på barnens bästa. Dessutom är den samhällsekonomiskt lönsam. Vad väntar Socialstyrelsen på?


onsdag, mars 12, 2014

Spadtag för Familjecentral


Idag var det äntligen dags att ta spadtaget för familjecentralen i Värnamo. En fråga som stötts och blötts under mååånga år.  Så länge som jag varit engagerad i landstingspolitiken (sen 2002) har den funnits med och säkert tidigare än så. 

En Familjecentral är en viktig mötesplats för barnfamiljer och en viktig gemensam förebyggande satsning av kommun och landsting. Föräldrar ges stöd i föräldrarollen och tidiga gemensamma insatser kan erbjudas när så behövs. Det är BVC, MVC, socialtjänst och öppen förskola under samma tak. Det är en investering i barnen för att kunna ge barn så bra uppväxtvillkor som möjligt. 

Jag hade förmånen att få delta denna soliga dag med ett litet tal och spadtag x2. Det första skedde med vanlig spade och det andra med grävskopa! Det var en häftig känsla och jag såg nog lika glad ut som ett barn på julafton.

Dagens praktiska lärdom: Att inte ha på sig klänning vid spadtagscermoni! Man kan aldrig veta om man behöver kliva upp i en grävskopa😉

Radio Jönköping om spadtaget: http://t.sr.se/1izuqB0

torsdag, mars 06, 2014

Se hela personen i cancervården

Torsdagen har ägnats åt "Utvecklingskraft Cancer" i Kalmar. En mycket lärorik dag. 
Mest intryck har patienter och anhöriga gjort som delade med sig av sina erfarenheter. De betonade vikten av att se personen bakom diagnosen och att se personens helhet. Att fråga hur det fungerar hemma osv. 
Det här är något jag hört många säga och det får mig att fundera på om vården är så fokuserad på det medicinska att man glömmer att en person har både fysiska, själsliga och andliga behov som också behöver fyllas. Med andra ord, se helheten. 
En cancerdiagnos drabbar inte bara den sjuke. Den drabbar också de närstående. Därför måste också dessa omfattas av helhetstänket. Inte minst ska det finnas stöd för barn som har en cancersjuk förälder eller syskon. 
En annan sak att förbättra är att undvika väntetider skapar ovisshet och oro. Arbetet med att alla cancerpatienter ska ha en kontaktsjuksköterska är otroligt viktigt! I sydöstra Sjukvårdsregionen finns idag 233 namngivna kontaktsjuksköterskor. 

Det är så viktigt att lyssna och lära av personer med erfarenhet av cancer för att kunna utveckla cancervården.

En mening jag bär med mig från dagen är; "Jag vill inte bara överleva, jag vill leva också!". Fundera på den ett tag. På vad det betyder.

Läs mer om utvecklingen av cancervården i sydöstra Sjukvårdsregionen på www.rccsydost.se

Läs gärna debattartikel i Dagens medicin som ger en mer nyanserad bild av cancervården: http://www.dagensmedicin.se/debatt/debattbilden-av-en-cancervard-i-kris-ar-fel/

onsdag, mars 05, 2014

Primärvård i topp!

Än en gång placerar sig primärvården i Jönköpings län i topp i den nationella patientenkäten. Patienterna ger gott betyg på tillgänglighet, bemötande, delaktighet och god vård. 

Grattis länsbor! 

Mött våren i södra Italien

Tillbaka i Sverige igen efter några sköna dagar i Tursi. Vi fick en försmak av våren med blommande fruktträd, skirt gröna träd, gröna kullar och solen som värmde kinderna. 

Vi fick lugna sköna dagar med långpromenader, utflykt till Craco, god mat och läsning. 

Kort sagt, ny energi efter gråa januari och februari. torsdag, februari 20, 2014

Valfeber?

Har socialdemokraterna i Landstinget drabbats av valfeber? Ja, man kan ju undra när de börjat interpellera om enskilda partiers förslag som ännu inte är föremål för behandling.

Se inslag på Radio Jönköping: http://t.sr.se/1ct1GJp

Kristdemokraterna har föreslagit att Regionsjukvårdsnämnden bör utreda förutsättningarna för en gemensam ambulanshelikopter i Sjukvårdsregionen (Östergötland, Jönköping, Kalmar). 
Det finns inget motsatsförhållande i detta och den ambulansutredning som är gjord. 

S verkar inte heller förstå fördelen med en ambulanshelikopter när det gäller snabba livsavgörande vårdinsatser vid exempelvis en svår trafikolycka.

Drar slutsatsen att S säger nej till en ambulanshelikopter och därmed en nödvändig utveckling av den prehospitala vården.

Bättre tillgänglighet premieras

49,8 miljoner är Landstinget i Jönköpings läns andel av kömiljarden. 
Medarbetare i vården har gjort ett fantastiskt arbete för att förbättra tillgängligheten. Tack!

När vi summerar 2014 ska tillgängligheten vara ännu bättre. 

Och tack Göran Hägglund för "moroten".

Läs mer om kömiljarden här: http://www.skl.se/press/nyheter_2/alla-landsting-far-del-av-komiljarden-2013

lördag, februari 08, 2014

Invigning av Tehuset

Idag har jag haft förmånen att representera Landstinget vid invigningen av Tehuset i Jönköping. 
Tehuset är ett viktigt integrationsprojekt och en mötesplats där kvinnor som lever under hedersrestriktioner möter kvinnor från andra kulturer. 

Invigningen präglades av mycket hjärta och värme och vi bjöds på god mat från Mellanöstern. 

Invigningstalade gjorde landshövdingen Minoo Akhtarzand. På bilden ses initiativtagaren Soheila Fors. Vilken kvinna! 


Landstinget stöder denna verksamhet med 265000 kronor. 

Läs mer här om verksamheten www.khatoon.se

Insändare i dagens JP med anledning av invigningen: 

tisdag, februari 04, 2014

E-hälsa är en viktig strategisk fråga

Idag var det ett intressant och utmanande seminarium om E-hälsa på landstingsfullmäktige. Jag anser att E-hälsa är en strategiskt viktig framtidsfråga. Det handlar om att ge möjlighet och göra patienter mer delaktiga i sin vård, använda våra gemensamma resurser på ett smartare sätt och att faktiskt öka tillgängligheten till vård. 

Låt mig ge några exempel.

Möjligheten att själv boka, omboka och avboka en tid via Mina vårdkontakter på nätet frigör sjuksköterskors tid till viktigare uppgifter, patienten får en tid som passar och risken för sena avbokningar/uteblivet besök minskar. 

I Stockholms landsting har man räknat ut att sjukvårdsupplysning per telefon (1177) innebar att 475 miljoner kronor kunde frigöras till annan vård.

Ett försök har gjorts med att använda läsplatta med filmade träningsuppgifter för rehabilitering efter knäprotesoperation med bra resultat. Läsplattan är ett komplement till sjukgymnastens arbete och ett verktyg i rehabiliteringen.

Tillång till journalen på nätet ger mig som patient möjlighet att bli mer delaktig i min behandling.

Visst kan det skapa viss oro när man hör om E-hälsa och alla har inte tillgång till internet eller en smartphone. Och vården måste givetvis fungera även om man inte vill eller kan använda sig av hälsotjänster via nätet. Men E-hälsa är redan en naturlig del i dagens och framtidens hälso- och sjukvård. Det är en möjlighet till utveckling och ökad delaktighet i vården.

Smålandsnytt om E-hälsa: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/vardkontakt-over-natet-oroar-minskade-manskliga-moten

Radio Jönköping om E-hälsa: http://t.sr.se/1fL9yqi

Den här veckan är det en stor europeisk konferens om E-hälsa i Kiruna och flera av föreläsningarna handlar just om patientens delaktighet i vården. http://www.nll.se/alec

Väntetider i cancervården

Idag har landstingsfullmäktige sammanträtt och behandlat bland annat en interpellation om väntetider i cancervården. Se länk: http://www.lj.se/info_files/infosida31632/LJ2014_128_interpellation_1_vantetider_inom_cancervarden.pdf

Jag håller med om att det är för långa väntetider och det är något vi jobbar mycket aktivt med att förbättra, vilket jag redovisade i debatten. Se länk: http://www.lj.se/info_files/infosida31632/LJ2014_128_interpellationssvar_1_vantetider_inom_cancervarden.pdf

Det pågår ett enormt förbättrings- och utvecklingsarbete av cancervården. Inte minst genom de Regionala cancer centrumen. Och vi kan se att det går åt rätt håll inom de flesta cancerdiagnoserna.

Det är lätt att kritisera i opposition, det hör liksom till. Men man kanske också ska titta i backspegeln och se hur man agerade själv i majoritet. Det var KD, M och FP som i opposition (2005?) motionerade om att ta fram en regional cancerstrategi. Den motionen bifölls i landstingsfullmäktige. Och i majoritet har Alliansen arbetat strukturerat för att uteckla cancervården. I riksdagen sa dåvarande S-majoritet nej till en nationell cancerstrategi. Med Göran Hägglund som socialminister finns nu en nationell cancerstrategi som genomförs. Hur såg väntetiderna ut 2006? 

Radions inslag om väntetider i cancervården: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5775782&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Nej, jag är inte nöjd med väntetiderna och skillnaderna i resultat. Och det är därför cancerområdet är ett prioriterat utvecklingsområde!

lördag, februari 01, 2014

En gråtrist...

...snöig morgon. Den första i dagen i februari, blir iallafall jag gladare av att krama ihop snöbollar till en lykta. 

tisdag, januari 28, 2014

Rätt kompetens på rätt plats

Det känns som att allt går igen. För en tid sedan rationaliserades vårdadministratörer bort. Nu ökar antalet vårdadministratörer igen. Under en tid har underskötersketjänster omvandlats till sjukskötersketjänster. I förra veckan rapporterade SVT att sjuksköterskor byts mot undersköterskor. Se länk: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/karolinska-byter-sjukskotersketjanster-mot-underskoterskor

Och idag skriver SvD om att omvårdnaden brister när undersköterskor ersätts med sjuksköterskor. Se länk:  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/samre-vard-med-farre-underskoterskor_8936022.svd

Vi kan inte ställa vårdens yrkesprofessioner mot varandra, utan de måste komplettera varandra i teamarbete för att kunna ge bästa vård. Det handlar om att använda rätt kompetens på rätt plats, till rätt uppgifter.

onsdag, januari 22, 2014

Bästa mellanstora sjukhus!

Idag har Dagens Medicin presenterat sin ranking av bästa sjukhus. För andra året i rad kniper Ryhov förstaplatsen som bästa mellanstora sjukhus! Bra jobbat! Inte nog med det. Värnamo sjukhus kniper andraplatsen. Alltså finns de två bästa mellanstora sjukhusen i Jönköpings län! Fantastiskt roligt!
Vi har en bra vård i vårt landsting! 

Stort grattis och ett stort tack till engagerade och duktiga medarbetare! Och grattis länsbor!

Läs mer här:
 http://www.dagensmedicin.se/nyheter/basta-sjukhuset-/jonkoping-behaller-mellanviktsguld/
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/basta-sjukhuset-/varnamo-nafsar-syster-i-hasorna/

tisdag, januari 21, 2014

Vilka frågor är viktigast för dig?

Arbetet pågår för fullt med att ta fram ett regionalt valmanifest inför höstens val. Jag har fått förtroendet att leda detta arbete. 
Det ska bli ett valmanifest som omfattar områdena hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional utveckling, kultur, turism, utbildning, infrastruktur, kollektivtrafik och näringsliv. Man kan ju faktiskt säga att alla dessa områden är regional utveckling, områden som är viktiga för ett gott liv i Jönköpings län. Områden som den nya Regionkommunen har ansvar för. 

Vilka konkreta frågor är viktigast för dig? Vad behöver vi utveckla och förbättra för att Jönköpings län ska vara bästa län att växa upp i?

måndag, januari 20, 2014

Om preventivmedelssubvention för unga

På det sista sammanträdet före jul med landstingsstyrelsen togs ett enigt beslut om att följa SKL:s rekommendation om preventivmedelssubvention för unga.

Du kan läsa beslutsunderlaget här: http://www.lj.se/info_files/infosida33545/11_LJ2013_1581_gemensam_enhetlig_modell_preventivmedelssubvention.pdf

I korthet innebär beslutet att landstinget subventionerar preventivmedel inom läkemedelsförmånen för unga upp till man fyller 26 år och kostnaden blir 100 kronor/år.

Vårt landsting har varit ett av få landsting som tidigare subventionerat alla preventivmedel, även dem utanför förmånen, för tjejer upp till 20 år. Det är fortfarande så att det är ett fåtal landsting som subventionerar alla preventivmedel.

Syftet med beslutet har varit att få en mer jämlik och enhetlig subventionering av preventivmedel i Sverige. Men också att fler preventivmedel bör ingå i läkemedelsförmånen. Man måste fråga sig, varför ingår inte de nya p-pillren i läkemedelsförmånen? En fråga som bör ställas till TLV och läkemedelsbolagen.

Detta beslut har väckt en hel del reaktioner eftersom 1/3 av alla preventivmedel som skrevs ut under förra året till tjejer under 20 år inte omfattas av de nya subventionsreglerna, vilket innebär en högre kostnad för tjejerna om man vill fortsätta med samma preparat. Det finns dock en undantagsregel som kan användas om det finns medicinska skäl att förskriva ett preparat som inte ingår i förmånen. En undantagsregel som var viktig för mig för att kunna ta beslut om att följa SKL:s rekommendation.

Ungdomsmottagningen reagerade starkt (se artikel http://www.jonkopingsposten.se/regionalt/unga-mister-stod-p-piller) och de kontaktade mig och ville ha ett samtal. Givetvis svarade jag direkt och bestämde en tid. Idag har vi trättats och samtalat i nästan två timmar. Jag fick förklara hur vi resonerat och varför vi fattat det beslut som vi fattat och de berättade om hur de såg på saken. Jag fick även med mig en hel del praktiska frågor som vi behöver lösa. Jag tycker att det var ett bra möte.

söndag, januari 19, 2014

Årets personliga utmaningar!

Nu är vi några veckor in på det nya året och "vardagslunken" är åter efter julledigheten. 2014 är ju inte vilket år som helst. Det är valår! Så, dags att komma igång med bloggandet igen. 

Nytt år, betyder också nya utmaningar.
Årets första bloggpost ägnas därför åt årets personliga utmaningar:

# Man brukar säga att ekonomin ska utjämnas över en konjunkturcykel. Det samma gäller landstingsrådskilon, dessa måste utjämnas över en mandatperiod. Så, de kilon som jag lagt på mig under min första period som landstingsråd ska vara borta på valdagen!

# Ta itu med studierna i italienska. Nu börjar det bli lite skämsigt att vi inte kan prata bättre italienska...

# Lära oss att köpa och laga rätt mängd mat. Som det är nu kastar vi otroligt mycket mat som hinner bli gammal. Onödigt slöseri!

# Rensa ut saker och ting som inte används, utan bara tar plats i skåp, lådor och på vinden. En del ska köras till återvinning, annat kanske går att sälja på loppis?

# Njuta av söndagar! 

Vilka är dina personliga utmaningar 2014?