torsdag, mars 06, 2014

Se hela personen i cancervården

Torsdagen har ägnats åt "Utvecklingskraft Cancer" i Kalmar. En mycket lärorik dag. 
Mest intryck har patienter och anhöriga gjort som delade med sig av sina erfarenheter. De betonade vikten av att se personen bakom diagnosen och att se personens helhet. Att fråga hur det fungerar hemma osv. 
Det här är något jag hört många säga och det får mig att fundera på om vården är så fokuserad på det medicinska att man glömmer att en person har både fysiska, själsliga och andliga behov som också behöver fyllas. Med andra ord, se helheten. 
En cancerdiagnos drabbar inte bara den sjuke. Den drabbar också de närstående. Därför måste också dessa omfattas av helhetstänket. Inte minst ska det finnas stöd för barn som har en cancersjuk förälder eller syskon. 
En annan sak att förbättra är att undvika väntetider skapar ovisshet och oro. Arbetet med att alla cancerpatienter ska ha en kontaktsjuksköterska är otroligt viktigt! I sydöstra Sjukvårdsregionen finns idag 233 namngivna kontaktsjuksköterskor. 

Det är så viktigt att lyssna och lära av personer med erfarenhet av cancer för att kunna utveckla cancervården.

En mening jag bär med mig från dagen är; "Jag vill inte bara överleva, jag vill leva också!". Fundera på den ett tag. På vad det betyder.

Läs mer om utvecklingen av cancervården i sydöstra Sjukvårdsregionen på www.rccsydost.se

Läs gärna debattartikel i Dagens medicin som ger en mer nyanserad bild av cancervården: http://www.dagensmedicin.se/debatt/debattbilden-av-en-cancervard-i-kris-ar-fel/

Inga kommentarer: