tisdag, mars 18, 2014

Felriktad kritik

Idag kritiserar Socialstyrelsen de landsting som gått före och infört vaccinationer utan deras rekommendation. Läs här: http://t.sr.se/1eeHV9p
Det vore kanske på sin plats att Socialstyrelsen rannsakade hur lång tid det tar för dem att komma till beslut?

Låt mig ta ett exempel. Hepatit B-vaccination för barn. Enligt Socialstyrelsen ska detta enbart erbjudas barn i riskgrupper. Trots det är det 12 landsting som erbjuder detta till alla barn. Landstinget i Jönköpings län erbjuder alla barn det sen 2006. 
I december 2012 överlämnade Socialstyrelsen en rekommendation till regeringen och i mars 2014 en komplettering av underlaget. 
Med samma handläggningstid skulle rotavirusvaccin kunna erbjudas runt 2022. Det är inte ok. Klart att landsting går före då när man ser nyttan för barnen.

När det gäller rotavirusvaccin är det 47 länder som erbjuder det, exempelvis Finland och Norge. Så det är ju inte ett nytt och oprövat vaccin.

En satsning på rotavirusvaccin är en satsning på barnens bästa. Dessutom är den samhällsekonomiskt lönsam. Vad väntar Socialstyrelsen på?


Inga kommentarer: