fredag, februari 15, 2013

Äntligen! *uppdaterad*

Idag har Läns-LAKO (landsting och kommuner i samverkan) äntligen fattat beslut om att inrätta ett Barnahus i Jönköpings län. Ett oehört viktigt beslut för barn som utsatts för våld och övergrepp. Men även för unga förövare. Barnet sätts i centrum och myndigheterna samverkar under samma tak. Genom samverkan underlättas och påskyndas bedömning och behandling av dessa barn i en utsatt situation.

Frågan om att inrätta ett barnahus motionerade Socialdemokraterna om 2006 i landstinget och den bifölls i stor politisk enighet 2007. Under 2008 utreddes frågan av Läns-LAKO men tyvärr föll förslaget pga att alla kommuner inte var med och då ville inte åklagaren vara med samt att det var en ekonomisk kris då. Sen har frågan legat på is.
Under förra året initierade jag frågan igen via Läns-LAKO och nu har det gått undan. En kommun, Aneby, har inte tagit ställning till det nya förslaget men övriga kommuner, åklagare, polis och landstinget är överens om att inrätta ett barnahus. Rent fysiskt kommer barnahuset att finnas i Jönköping.

Idag har vi alltså fattat beslut och barnahuset är tänkt att starta 2014. Jag är glad för barnens skull!

Medias rapportering om beslutet:

SVT Jönköpingsnytt
Radio Jönköping
NUtidningen
TV4 Jönköping

Även JP har skrivit om beslutet, men tyvärr kan jag inte länka till artikeln.

onsdag, februari 06, 2013

Ett starkt landsting!

Idag presenterades Landstingets resultat för 2012 och det är ett starkt resultat sett både till kvalitet, måluppfyllelse, tillgänglighet och ekonomi. Även patienterna är mer nöjda med den vård som ges. De fina resultaten är ett gott betyg åt den förda politiken och medarbetarnas fina arbete. Ett stort tack riktas till alla medarbetare i vårt landsting!

De goda resultaten gör att vi står starka och har ett bra utgångsläge inför kommande års utmaningar. Men nu ska inte någon tro att vi slår oss till ro med dessa goda resultat. Det finns alltid saker att utveckla och förbättra. Och just detta kännetecknar vårt landsting - ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete!

Sambandet mellan vårdkvalitet och kostnader

Ofta brukar det sättas likhetstecken mellan hög vårdkvalitet och mycket resurser. Men hur förklarar man då att de landsting som visar högst kvalitet enligt Öppna jämförelser ligger lågt när det gäller kostnader?
Alltså finns det inget tydligt samband mellan höga kostnader och vårdkvalitet. Det handlar snarare om hur man använder resurserna och hur man arbetar med förbättrings- och utvecklingsarbete. Nya metoder och arbetssätt behöver inte vara kostnadsdrivande. En annan nyckel är att erbjuda en patientsäker vård.