tisdag, mars 18, 2014

Felriktad kritik

Idag kritiserar Socialstyrelsen de landsting som gått före och infört vaccinationer utan deras rekommendation. Läs här: http://t.sr.se/1eeHV9p
Det vore kanske på sin plats att Socialstyrelsen rannsakade hur lång tid det tar för dem att komma till beslut?

Låt mig ta ett exempel. Hepatit B-vaccination för barn. Enligt Socialstyrelsen ska detta enbart erbjudas barn i riskgrupper. Trots det är det 12 landsting som erbjuder detta till alla barn. Landstinget i Jönköpings län erbjuder alla barn det sen 2006. 
I december 2012 överlämnade Socialstyrelsen en rekommendation till regeringen och i mars 2014 en komplettering av underlaget. 
Med samma handläggningstid skulle rotavirusvaccin kunna erbjudas runt 2022. Det är inte ok. Klart att landsting går före då när man ser nyttan för barnen.

När det gäller rotavirusvaccin är det 47 länder som erbjuder det, exempelvis Finland och Norge. Så det är ju inte ett nytt och oprövat vaccin.

En satsning på rotavirusvaccin är en satsning på barnens bästa. Dessutom är den samhällsekonomiskt lönsam. Vad väntar Socialstyrelsen på?


onsdag, mars 12, 2014

Spadtag för Familjecentral


Idag var det äntligen dags att ta spadtaget för familjecentralen i Värnamo. En fråga som stötts och blötts under mååånga år.  Så länge som jag varit engagerad i landstingspolitiken (sen 2002) har den funnits med och säkert tidigare än så. 

En Familjecentral är en viktig mötesplats för barnfamiljer och en viktig gemensam förebyggande satsning av kommun och landsting. Föräldrar ges stöd i föräldrarollen och tidiga gemensamma insatser kan erbjudas när så behövs. Det är BVC, MVC, socialtjänst och öppen förskola under samma tak. Det är en investering i barnen för att kunna ge barn så bra uppväxtvillkor som möjligt. 

Jag hade förmånen att få delta denna soliga dag med ett litet tal och spadtag x2. Det första skedde med vanlig spade och det andra med grävskopa! Det var en häftig känsla och jag såg nog lika glad ut som ett barn på julafton.

Dagens praktiska lärdom: Att inte ha på sig klänning vid spadtagscermoni! Man kan aldrig veta om man behöver kliva upp i en grävskopa😉

Radio Jönköping om spadtaget: http://t.sr.se/1izuqB0

torsdag, mars 06, 2014

Se hela personen i cancervården

Torsdagen har ägnats åt "Utvecklingskraft Cancer" i Kalmar. En mycket lärorik dag. 
Mest intryck har patienter och anhöriga gjort som delade med sig av sina erfarenheter. De betonade vikten av att se personen bakom diagnosen och att se personens helhet. Att fråga hur det fungerar hemma osv. 
Det här är något jag hört många säga och det får mig att fundera på om vården är så fokuserad på det medicinska att man glömmer att en person har både fysiska, själsliga och andliga behov som också behöver fyllas. Med andra ord, se helheten. 
En cancerdiagnos drabbar inte bara den sjuke. Den drabbar också de närstående. Därför måste också dessa omfattas av helhetstänket. Inte minst ska det finnas stöd för barn som har en cancersjuk förälder eller syskon. 
En annan sak att förbättra är att undvika väntetider skapar ovisshet och oro. Arbetet med att alla cancerpatienter ska ha en kontaktsjuksköterska är otroligt viktigt! I sydöstra Sjukvårdsregionen finns idag 233 namngivna kontaktsjuksköterskor. 

Det är så viktigt att lyssna och lära av personer med erfarenhet av cancer för att kunna utveckla cancervården.

En mening jag bär med mig från dagen är; "Jag vill inte bara överleva, jag vill leva också!". Fundera på den ett tag. På vad det betyder.

Läs mer om utvecklingen av cancervården i sydöstra Sjukvårdsregionen på www.rccsydost.se

Läs gärna debattartikel i Dagens medicin som ger en mer nyanserad bild av cancervården: http://www.dagensmedicin.se/debatt/debattbilden-av-en-cancervard-i-kris-ar-fel/

onsdag, mars 05, 2014

Primärvård i topp!

Än en gång placerar sig primärvården i Jönköpings län i topp i den nationella patientenkäten. Patienterna ger gott betyg på tillgänglighet, bemötande, delaktighet och god vård. 

Grattis länsbor! 

Mött våren i södra Italien

Tillbaka i Sverige igen efter några sköna dagar i Tursi. Vi fick en försmak av våren med blommande fruktträd, skirt gröna träd, gröna kullar och solen som värmde kinderna. 

Vi fick lugna sköna dagar med långpromenader, utflykt till Craco, god mat och läsning. 

Kort sagt, ny energi efter gråa januari och februari.