onsdag, oktober 23, 2013

Satsa på den gyllene triangeln!


Idag har jag varit på en intressant föreläsning om infektioner bland personer som injicerar droger och sprutbyte. Föreläsare var Martin Kåberg från Stockholm. 

Visste du att i västvärlden är det fler som dör av Hepatit C än HIV? 

Sprutbytesprogram finns i 86 länder och är en viktig smittskyddsfråga. Det finns evidens och rekommenderas exempelvis av WHO. I Australien räknar man med att ha förhindrat att 30 000 personer smittats av HIV och att 100 000 personer smittats av Hepatit C genom erbjuda sprutbytesprogram. Varje satsad krona har gett 4 kronor i lägre hälsokostnader. 

Sprutbytesprogram ger möjlighet att förbättra hälsan hos personer som injicerar droger då man kan ge vård, testa för HIV och hepatit, informera om risker och vaccinera mot hepatit A och B. Det ger också möjlighet till att skapa kontakt och allians för ett långsiktigt förändringsarbete som kan leda till en väg ut ur missbruk. 

Kåberg pratade om den gyllene triangeln som består av läkemedelassisterad behandling vid opiatberoende, sprututbyte och Hepatit C-behandling. (Du får tänka dig en triangel där varje del utgör en spets). Tillsammans bidrar dessa delar till bättre hälsa, minskad smittspridning och minskat riskbeteende.

I Jönköpings län har vi i dagsläget två av tre delar i triangeln.

tisdag, oktober 22, 2013

Bristen på mammografiläkare

Det finns en brist på mammografiläkare. Inte bara i Jönköpings län, utan nationellt.

Jag blev intervjuad av Smålandsnytt angående detta idag och du kan se resultatet av intervjun här: http://www.svtplay.se/video/1549249/22-10-19-15

Jag vill understryka att man måste se HELA bröstprocessen som omfattar kompetenser såsom exempelvis patologer, bröstkirurger och onkologi, förutom mammografiläkare för att kunna ge bästa vård i en bröstprocess.

I Jönköpings län pågår ett systematiskt arbete för att förbättra bröstprocessen med målet att vara bäst i landet. I detta arbete är patienter högst delaktiga. 

Bilden visar mina stolpar inför intervjun. Hur vi arbetar för att öka tillgängligheten till mammografi.  Vi måste möta den oro som misstanke om bröstcancer ger. Det vet jag av egen erfarenhet.

 

tisdag, oktober 15, 2013

Vaccinering mot Rotavirus

I dagens budgetförslag föreslår majoriteten att barn ska erbjudas kostnadsfri vaccinering mot rotavirus från och med 1 juli 2014.

Rotavirus är den vanligaste orsaken till svår magsjuka som kräver vård på sjukhus för barn som är 6 månader-2 år. Mätningar visar att ungefär 30000 barn söker vård på grund av rotavirusinfektion, varav 3000 barn behöver sjukhusvård. Rotavirus är mycket smittsamt. Rotavirusinfektionerna sammanfaller i tid med vinterkräksjukan och RS-virus, då det är hög belastning på vården. Förutom lidande för barnen och familjerna som drabbas av infektionen ger det kostnader för sjukhusvård och ett skattebortfall när föräldrarna inte kan arbeta. Med andra ord en förebyggande åtgärd som är samhällsekonomiskt lönsam. I Finland där alla barn erbjuds denna vaccinering har man kunnat minska inläggningar pga rotavirusinfektion med 70 procent. Fler länder erbjuder detta vaccin.

Stockholms landsting har tagit beslut om att införa detta vaccin från och med våren 2014. Landstinget i Jönköpings län är därmed det andra landstinget som erbjuder detta vaccin till barnfamiljer.

Vaccinet ges i form av droppar som ska ges till spädbarn.

Radio Jönköping rapporterar om satsningen på kostnadsfritt vaccin

Budget 2014

Idag har majoriteten i Landstinget i Jönköpings län presenterat förslag till Budget 2014. En budget som vi kallar "Investeringar för framtidens välfärd" - en bra sammanfattning av budget och flerårsplan. Kommande år har vi stora, tunga och viktiga investeringar som behöver göras i våra tre sjukhus, miljö och kollektivtrafik samtidigt som vi förlorar 250 miljoner i det nya kommunala utjämningssystemet. En ekvation som inte går ihop om vi ska hålla våra finansiella målsättningar.

Alternativen är:
a, tumma på de finansiella målen och låna av pensionsmedel för investeringar och höja skatten senare
b, skjuta på investeringarna och tumma på de finansiella målen och höja skatten senare
c, höja skatten 2014 och genomföra viktiga investeringar
Vi har landat i att det är mest ansvarsfullt att höja skatten med 40 öre. Vi kan inte skjuta över dagens beslut och kostnader på våra barn och barnbarn. Inget roligt beslut att höja skatten, men nödvändigt om vi vill ha en fortsatt god vård och välfärd i länet samtidigt som vi tar ansvar för ekonomin. Här kan du läsa pressmeddelandet.

Trots skattehöjningen krävs det ett aktivt arbete för att använda våra resurser och kompetenser på bästa sätt och att komma i balans med underskotten på två av våra sjukhus. Det s k reformutrymmet för hälso- och sjukvård är för 2014 på 17 miljoner, vilket är i princip obefintligt med tanke på att hälso- och sjukvårdens budget är på ca 8 miljarder kronor.

Trots det lilla reformutrymmet görs några prioriterade satsningar och flera av dem har ett tydligt fokus på barn och unga, vilket gläder mig som kristdemokrat. Jönköpings län ska bli det bästa länet att växa upp i.

Låt mig nämna de satsningar som görs riktade till barn och unga:
  • kostnadsfri vaccinering av barn mot hepatit B (idag självkostnad på 330-480 kr)
  • kostnadsfri vaccinering av barn mot rotavirus från 1 juli 2014
  • barn och ungdomshälsa för arbete med barn med lindrig psykisk ohälsa. Finns i Jönköping och planeras på Höglandet 2014 och i söder 2015
  • Barnahus med start i april 2014
  • familjecentraler (Habo, Värnamo, Gislaved och Smålandsstenar)
  • logoped och dietist inom barnahälsovården
  • två förlossningssalar på Ryhov

För övrigt kan jag inte låta bli att kommentera oppositionens mycket märkliga kommentarer till Radio Jönköping. Menar socialdemokraterna att det är en naturlag att det ska vara 20 år mellan skattehöjningar oavsett om förutsättningar som vi som landsting inte kan påverka förändras? Och vad menas med att det är en brytning mot finanspolitiska mål?!? Skattehöjningen krävs ju för att hålla de finansiella målen om resultat på 2 procent och egenfinansiering av investeringar. Minnet är tydligen kort hos S, för förra året ville man använda avsatta pensionsmedel för att finansiera driften av verksamhet. Det var ett förslag som sannerligen bröt med de finansiella målen!

lördag, oktober 12, 2013

Nomineringsstämma

Idag har det hållits nomineringsstämma i Jönköpingsdistriktet för att fastställa valsedlar till riksdag och landsting/region inför valet 2014. 

Jag är glad och hedrad över det fortsatta förtroendet att få vara partiets kandidat som landstings/regionråd. 

Det är en bra mix på de sju valkretslistorna - ett vinnande team. 

Alla de fina, positiva och värmande ord som sades om mig som kandidat på stämman idag, sparar jag i hjärtat till dagar när det är lite motigt.

Tack!

torsdag, oktober 10, 2013

Påminnelse!

I det mest intensiva skedet av budgetarbetet protesterade min kropp och jag fick en nackspärr med smärta från helvetet. Tror aldrig att jag har haft så ont någonsin. 

I helgen var min rörelseförmåga jämförbar med en skyltdocka. Varm vetekudde, sjalar, rörelse och smärtstillande hjälpte inte. Ont, ont, ont. 

Har nu träffat sjukgymnast och hans teori är att nackspärren uppstod av stress och "paddnacke". Så, nu gäller det att försöka lyssna mer på kroppen och hitta nya arbetssätt. 

Sakta men säkert går det åt rätt håll. Förhoppningsvis är detta en smärtsam läxa som gör mig lite klokare i framtiden. 


Silverbröllop!


Tro det eller ej, men i tisdags firade vi silverbröllop! Det är alltså 25 år sedan jag blev Fru Andersson. 

Bröllopsdagen firades i all enkelhet med en god pasta hemma i köket efter kvällens budgetmöte. Mysigt! 

Silverbröllop är dock värt att fira ordentligt, så över första advent åker vi till NY. Det ska bli så kul!


Pilotprojekt med sprutbytesprogram i Jönköpings län

Nu är äntligen ett ärende på väg att skrivas fram som innebär att ett pilotprojekt om sprutbytesprogram införs i Jönköpings län. Det är på tiden! Det är en viktig insats för en av samhällets mest utsatta grupper.

Jag har tidigare skrivit om vikten av sprutbytesprogram här på bloggen: här, här och här.

Nu har tiden mognat och fakta talar sitt tydliga språk.

I Jönköpings län är 95 % av de som nysmittas av hepatit C missbrukare. 20 % av de som nysmittas av hepatit B  är missbrukare. I Kalmar infördes sprutbytesprogram 2012 efter att fem personer på kort tid smittats med hiv genom att dela orena kanyler.

Vi vet inte heller riktigt hur många sprutmissbrukare det finns i länet. Ett sprutbytesprogram är en väg till kontakt.

Varje nysmittad patient innebär mänskligt lidande men också stora vårdkostnader för behandling. En del av behandlingarna är livslånga. Att jobba med sprutbytesprogram innebär inte att man "bara" byter ut sprutor, det är också en möjlighet att skapa ett socialt nätverk till infektionsvård, missbruksvård, mödravård och socialvård för en utsatt (osynlig) patientgrupp.

Pilotprojektet är tänkt att pågå under två år och sedan följas upp och utvärderas innan beslut om permanent verksamhet tas.

Jag är glad att detta viktiga steg tas för en av samhällets mest utsatta grupper.