tisdag, oktober 15, 2013

Budget 2014

Idag har majoriteten i Landstinget i Jönköpings län presenterat förslag till Budget 2014. En budget som vi kallar "Investeringar för framtidens välfärd" - en bra sammanfattning av budget och flerårsplan. Kommande år har vi stora, tunga och viktiga investeringar som behöver göras i våra tre sjukhus, miljö och kollektivtrafik samtidigt som vi förlorar 250 miljoner i det nya kommunala utjämningssystemet. En ekvation som inte går ihop om vi ska hålla våra finansiella målsättningar.

Alternativen är:
a, tumma på de finansiella målen och låna av pensionsmedel för investeringar och höja skatten senare
b, skjuta på investeringarna och tumma på de finansiella målen och höja skatten senare
c, höja skatten 2014 och genomföra viktiga investeringar
Vi har landat i att det är mest ansvarsfullt att höja skatten med 40 öre. Vi kan inte skjuta över dagens beslut och kostnader på våra barn och barnbarn. Inget roligt beslut att höja skatten, men nödvändigt om vi vill ha en fortsatt god vård och välfärd i länet samtidigt som vi tar ansvar för ekonomin. Här kan du läsa pressmeddelandet.

Trots skattehöjningen krävs det ett aktivt arbete för att använda våra resurser och kompetenser på bästa sätt och att komma i balans med underskotten på två av våra sjukhus. Det s k reformutrymmet för hälso- och sjukvård är för 2014 på 17 miljoner, vilket är i princip obefintligt med tanke på att hälso- och sjukvårdens budget är på ca 8 miljarder kronor.

Trots det lilla reformutrymmet görs några prioriterade satsningar och flera av dem har ett tydligt fokus på barn och unga, vilket gläder mig som kristdemokrat. Jönköpings län ska bli det bästa länet att växa upp i.

Låt mig nämna de satsningar som görs riktade till barn och unga:
  • kostnadsfri vaccinering av barn mot hepatit B (idag självkostnad på 330-480 kr)
  • kostnadsfri vaccinering av barn mot rotavirus från 1 juli 2014
  • barn och ungdomshälsa för arbete med barn med lindrig psykisk ohälsa. Finns i Jönköping och planeras på Höglandet 2014 och i söder 2015
  • Barnahus med start i april 2014
  • familjecentraler (Habo, Värnamo, Gislaved och Smålandsstenar)
  • logoped och dietist inom barnahälsovården
  • två förlossningssalar på Ryhov

För övrigt kan jag inte låta bli att kommentera oppositionens mycket märkliga kommentarer till Radio Jönköping. Menar socialdemokraterna att det är en naturlag att det ska vara 20 år mellan skattehöjningar oavsett om förutsättningar som vi som landsting inte kan påverka förändras? Och vad menas med att det är en brytning mot finanspolitiska mål?!? Skattehöjningen krävs ju för att hålla de finansiella målen om resultat på 2 procent och egenfinansiering av investeringar. Minnet är tydligen kort hos S, för förra året ville man använda avsatta pensionsmedel för att finansiera driften av verksamhet. Det var ett förslag som sannerligen bröt med de finansiella målen!

Inga kommentarer: