torsdag, oktober 10, 2013

Pilotprojekt med sprutbytesprogram i Jönköpings län

Nu är äntligen ett ärende på väg att skrivas fram som innebär att ett pilotprojekt om sprutbytesprogram införs i Jönköpings län. Det är på tiden! Det är en viktig insats för en av samhällets mest utsatta grupper.

Jag har tidigare skrivit om vikten av sprutbytesprogram här på bloggen: här, här och här.

Nu har tiden mognat och fakta talar sitt tydliga språk.

I Jönköpings län är 95 % av de som nysmittas av hepatit C missbrukare. 20 % av de som nysmittas av hepatit B  är missbrukare. I Kalmar infördes sprutbytesprogram 2012 efter att fem personer på kort tid smittats med hiv genom att dela orena kanyler.

Vi vet inte heller riktigt hur många sprutmissbrukare det finns i länet. Ett sprutbytesprogram är en väg till kontakt.

Varje nysmittad patient innebär mänskligt lidande men också stora vårdkostnader för behandling. En del av behandlingarna är livslånga. Att jobba med sprutbytesprogram innebär inte att man "bara" byter ut sprutor, det är också en möjlighet att skapa ett socialt nätverk till infektionsvård, missbruksvård, mödravård och socialvård för en utsatt (osynlig) patientgrupp.

Pilotprojektet är tänkt att pågå under två år och sedan följas upp och utvärderas innan beslut om permanent verksamhet tas.

Jag är glad att detta viktiga steg tas för en av samhällets mest utsatta grupper.

Inga kommentarer: