torsdag, mars 31, 2011

Freja fick kungligt besök

I eftermiddags hade jag förmånen att få vara med när kronprinsessparet besökte Freja musikteater. Som alltid berör Frejas texter och uppträdanden. Humor, allvar, ironi och en stor dos glädje. Det som värmde allra mest var att se kronprinsessparets genuina intresse för ungdomarna och att de tog sig tid att prata med alla. Jag fick tillfälle att hälsa på kronprinsessparet och småprata lite och prins Daniel sa apropå att Freja är en permanent verksamhet inom Smålands Musik och Teater: "Det måste ha varit det bästa beslut du tagit" Ja, det ligger topp 3! Freja Musikteater är en verksamhet som jag är stolt över. Jnytts artikel om besöket.

Tar plats i sjukvårdsdelegationen

Tisdag-onsdag tillbringades i Stockholm för SKL-grupp och SKL:s valkongress. På kongressen fick vi bl a lyssna till statsråden Borg och Ullenhag. Ullenhag var väldigt klar och tydlig i integrationsfrågorna, vilket jag gillar! Sen kom det där med val av styrelse och jag undrar om det verkligen gick stadgeenligt till. Sverigedemokraterna som inte tar plats i styrelsen av egen kraft och ingen vill bilda allians med dem, yrkade trots det på att en av deras ledamöter skulle ta plats i styrelsen. Det fanns 21 platser och 22 namn. Krav på votering ska enligt stadgarna ske med slutna sedlar. Men voteringen skedde med mentometerdosorna. Alltså ingen valhemlighet. Dessutom skulle det faktiskt kunnat vara så att något ombud "tog hand om" dosorna när andra gått. Så får det inte gå till. Stadgar ska gälla, inte minst i en demokratisk förening. Resultatet hade inte blivit annorlunda, men ändå. Idag när SKL:s nyvalda styrelse sammanträdde har de valt delegationer och beredningar. Jag har blivit vald som ledamot i Sjukvårdsdelegationen. Ett uppdrag som ska bli både spännande, intressant och lärorikt och som jag kommer att ha stor nytta av i mitt arbete på hemmaplan.

lördag, mars 26, 2011

Juholt en gammal brukssosse?

Idag har visst Socialdemokraternas nya partiledare Juholt hållit sitt linjetal. Eftersom min dag ägnats åt Kristdemokraterna (9-18) har jag bara sett korta tweets om talet. Får försöka kolla på talet imorgon under tiden som tvättmaskinen går varm. Men om Göran Greider är lyrisk, ja då vet jag vad som väntar. Traditionell gammal gråsossepolitik.

Politik och musik

En intensiv dag går mot sitt slut. En bra dag. Men nu är energin slut.
Förmiddagen var det seminarium där vi diskuterade hur Kristdemokraterna kan/bör utvecklas politiskt och organisatoriskt i Jönköpings län. Vilket engagemang! Det bådar gott för det förändringsarbete som behövs. Efter lunch var det distriktsstämma med val av distriktsstyrelse och motionsbehandling. Jag fick det stora förtroendet att bli omvald som 2 vice distriktsordförande. Tack! 11 motioner till rikstinget behandlades, allt ifrån KUB-test till flexibel läsårsindelning och a-kassa för dem som stämplar deltid. Ser fram emot Rikstinget i Umeå i månadsskiftet juni/juli.
Lördagen avslutades med EMD-konsert tillsammans med fina vännen Hannah. Faktiskt bättre konsert än vad jag hade trott. Bra mix på låtar och fin stämsång. MEN, jag har lite svårt för ylande tonårstjejer. Jag förstår inte riktigt grejen med att yla rakt ut. Nästan lite komiskt. Börjar nog bli gammal...
Erkänner redan nu, det var fotoförbud under konserten men jag tog några bilder ändå;-)

fredag, mars 25, 2011

Arbetsglädje ger resultat

I dagarna två har landstingsmajoriteten varit samlad för gemensamt gruppmöte i Stockholm/Saltsjöbaden. Vi har lyssnat till Göran Stiernstedt, Göran Hägglund och Calle Nathanson som gett oss bilder av vårdens utmaningar och statens nya modell för fördelning av regionala kulturmedel. Det var dag 1 och den avslutades med en riktigt trevlig trerätters middag. Dag 2 handlade om att gå igenom vad vi genomför just nu för att länsinvånarna ska få det bättre, samt strategiska frågor för mandatperioden. Det är mycket på gång, samtidigt som det finns stora utmaningar. Vi lär inte vara sysslolösa!

Konstaterar att, har man kul tillsammans når man resultat!

Några bilder från vårt gemensamma gruppmöte hittar du här.

Ramlar!
Precis hemkommen från en magisk kväll i Huskvarna Folkets Park. Det blev en kväll än bättre vad jag förväntat mig. Kan nästan inte sluta att le. Hur larvigt är inte det när man är 42? Men kan man annat än älska Håkan Hellström som ger allt på scen? Vilken energi. Vilken känsla.
Jag är hes. Omtumlad.
Det här är en kväll som jag kommer att leva länge på. Ett minne att plocka fram när det känns lite tungt. Man behöver såna minnen när de grå dagarna ska passeras, övervinnas.

onsdag, mars 23, 2011

Skrivbordsdag!


En hel dag för att jobba undan skrivjobb, planera och rensa bland papper. Det känns som lyx!

måndag, mars 21, 2011

Papperslöst samhälle?


Det här är handlingarna till morgondagens sammanträde med Landstingsstyrelsen. Jag ser fram emot den dag vi får handlingarna digitalt och jobbar med läsplattor. Hoppas att försöksverksamhet kan komma igång i Landstinget detta år.

Orsaken till brandlarmet?Brandlarmet har gått på kansliettisdag, mars 15, 2011

Debatten om regioner fortsätter

Debatten om regioner fortsätter och Kristdemokraterna i Jönköpings län anser att det behövs större regioner för att klara framtidens välfärd och utmaningar. Du kan läsa vårt inlägg i debatten här. Vi förordar ett Östra Götaland.

Kultur för hälsa hela livet


Igår hade jag förmånen att få inleda inspirationsdagen "Kultur för hälsa hela livet". Intresset för konferensen var så stort att man tvingades byta till en större lokal, trots det fick tyvärr inte alla plats som önskade delta. Det stora intresset och engagemanget är glädjande, för det visar att det finns en medvetenhet om kulturens betydelse för ett gott liv.
Jag sa bl a följande i mitt inledningsanförande angående äldreomsorg:

"Utgångspunkten måste vara en helhetssyn på människan och hennes behov. Om man utgår från det utgör kultur en viktig del för ett gott liv. Vi behöver så väl omvårdnad, näringsriktig mat, gemenskap som kulturella upplevelser och möjlighet till eget skapande för att må bra. Det gäller hela livet."


Jag lyfte även min fundering om det inte behövs en satsning på "Skapande äldreboende", jmf med regeringens satsning på "Skapande skola". "Skapande äldreboende" skulle innebära att människor äldreboenden skulle få möjlighet till eget skapande och kulturupplevelser. Där man tar tillvara äldres erfarenheter och kreativa förmåga hela livet. Sång, musik, film, läsning, dans, måleri, foto och hantverk. Bara fantasin sätter gränser. En satsning som kan bidra till att bevara det friska.

torsdag, mars 10, 2011

Det var den torsdagen

Jan Bylund lär ha sagt: "När äldre säger att det susar i öronen är det bara tiden som svischar förbi". Idag har tiden bara svischat förbi. Ja, hela veckan har varit lika dan. Är jag i kategorin äldre? Något sus i öronen har jag dock inte hört...

Fram till lunch har modellområde psykiska hälsa barn och unga stått i fokus. Styrgruppen och politiker inom modellområde Jönköping, Eksjö har träffats. Utmaningen, detta sista projektår, är att implementera projektet i ordinarie verksamhet och planeringen för att sprida modellarbetet till länets alla kommuner. Ett stimulerande arbete som kommer att ha effekt, främst på längre sikt. Är du nyfiken på vårt arbete kan du läsa mer här.

Eftermiddagen ägnades åt attestering av reseräkningar, samtal om samverkan kommun/landsting för personer med missbruk och psykisk sjukdom, verksamhetsberättelse för Länsmusikens Samarbetsråd (LäS), uppdatering av kontaktlista för LäS, hantering av mejlboxar mm mm. Trots att jag var sista politikern som lämnade Landstingets kansli hann jag inte med det som jag hade tänkt mig att hinna med idag...

Just nu går inte ekvationen tid och ambition att lösa om min kropp inte ska gå helt i baklås.

onsdag, mars 09, 2011

En bit kvar till jämlik vård

Idag presenterades Vårdbaromtern 2010. I Jönköpings län anser 85 procent av länsborna att de har tillgång till den vård de behöver. Det är något bättre än rikssnittet, men en siffra som kan och bör bli bättre.

En uppgift som får mig att reagera är att 39 procent anser att vården är jämlik, d v s att alla oavsett kön, ålder eller bakgrund har tillgång till vård på lika villkor. 39 procent är högst andel i landet. 39 procent! Det är ju uselt, särskilt med tanke på att portalparagrafen i Hälso-och sjukvårdslagen slår fast vård på lika villkor för alla. Det är med andra ord en rejäl utmaning att jobba med. Samtidigt är det lite förbryllande att 85 procent anser att man har tillgång till den vård man behöver. Hur ska man tolka det?

tisdag, mars 08, 2011

Fallossymbol?!?

Efter en landstingsfullmäktigedag är jag ganska trött i huvudet. Det har delats ut forskarpris och informerats om införandeprocessen av Cosmic och Öppna jämförelser. Sen har vi bl a behandlat en motion, antagit handlingsplaner för modellområde psykisk hälsa barn och unga och fem interpellationer har debatterats och besvarats.

Det märkligaste uttalandet vid dagens fullmäktige stod nog Vänsterpartiets kvinnliga gruppledare för i debatten om en informationspelare vid kulturhuset Spira. Hon ansåg att det var en fallossymbol. Häpp! Vet inte vad det säger om gruppledarens fantasi eller anatomiska kunskaper? Titta här. Vad tycker du?

Årets första semla!


Jag håller på traditioner. Semla äts inte före fettisdagen.

torsdag, mars 03, 2011

Äntligen!

Jag har väntat länge på beskedet om att papperslösa ska få vård i Sverige. FN:s kritik har varit hård. Så händer det. Igår läckte överenskommelsen ut och i dag presenterades den offentligt. Jag är extra glad över att vara kristdemokrat idag. Kristdemokraterna har länge drivit frågan om papperslösas rätt till vård och äntligen har vi fått med oss Moderaterna på vagnen. Bra jobbat av Göran Hägglund!

Landstinget i Jönköpings län antog en policy för vård av papperslösa och gömda flyktingar i april 2008 i väntan på att regeringen skulle komma med besked. Det har dröjt. Jag är stolt över att vi har den policyn. Men det är inte anständigt ett välfärdsland som Sverige att inte papperslösa ges vård på lika villkor i hela landet. Vård är en mänsklig rättighet, vare sig man har sina papper i ordning eller inte. Ytterst handlar det om medmänsklighet och människosyn.

tisdag, mars 01, 2011

Tulpaner och ny kunskap

Ikväll har jag haft förmånen att få medverka vid IFS (Intressföreningen för schizofreni och liknande psykoser) årsmöte i Jönköping. För mig som politiker är det oerhört värdefullt att få träffa patienter och anhöriga som är "proffsen" inom området. Att få lyssna in tankar, funderingar, vad som inte fungerar och goda idéer om hur psykiatrin och vardagen för en person med en psykiskt funktionsnedsättning kan bli bättre. Oerhört lärorikt!

Jag fick möjligheten att berätta om den satsning som Landstinget gör för att utveckla psykiatrin. Sen blev det frågestund. Och kära nån. Vilket engagemang! Jag blev verkligen grillad! När frågestunden var över var jag blossande varm om kinderna. Konstaterar att det finns en hel del utmaningar att jobba med inom psykiatrin. Och jag gillar utmaningar. Tack för en lärorik och givande kväll! Hoppas att vi kan ha en fortsatt god dialog.

Som en extra bonus på, en för mig, mycket givande kväll fick jag en vacker tulpanbukett för min medverkan. Jag älskar tulpaner! Det är ju jag som ska tacka för att jag fått möjligheten till ny kunskap. Gick således hem ikväll med en vacker tulpanbukett och många tankar och funderingar på arbetet med att utveckla och förbättra psykiatrin.