torsdag, mars 31, 2011

Tar plats i sjukvårdsdelegationen

Tisdag-onsdag tillbringades i Stockholm för SKL-grupp och SKL:s valkongress. På kongressen fick vi bl a lyssna till statsråden Borg och Ullenhag. Ullenhag var väldigt klar och tydlig i integrationsfrågorna, vilket jag gillar! Sen kom det där med val av styrelse och jag undrar om det verkligen gick stadgeenligt till. Sverigedemokraterna som inte tar plats i styrelsen av egen kraft och ingen vill bilda allians med dem, yrkade trots det på att en av deras ledamöter skulle ta plats i styrelsen. Det fanns 21 platser och 22 namn. Krav på votering ska enligt stadgarna ske med slutna sedlar. Men voteringen skedde med mentometerdosorna. Alltså ingen valhemlighet. Dessutom skulle det faktiskt kunnat vara så att något ombud "tog hand om" dosorna när andra gått. Så får det inte gå till. Stadgar ska gälla, inte minst i en demokratisk förening. Resultatet hade inte blivit annorlunda, men ändå. Idag när SKL:s nyvalda styrelse sammanträdde har de valt delegationer och beredningar. Jag har blivit vald som ledamot i Sjukvårdsdelegationen. Ett uppdrag som ska bli både spännande, intressant och lärorikt och som jag kommer att ha stor nytta av i mitt arbete på hemmaplan.

Inga kommentarer: