tisdag, mars 08, 2011

Fallossymbol?!?

Efter en landstingsfullmäktigedag är jag ganska trött i huvudet. Det har delats ut forskarpris och informerats om införandeprocessen av Cosmic och Öppna jämförelser. Sen har vi bl a behandlat en motion, antagit handlingsplaner för modellområde psykisk hälsa barn och unga och fem interpellationer har debatterats och besvarats.

Det märkligaste uttalandet vid dagens fullmäktige stod nog Vänsterpartiets kvinnliga gruppledare för i debatten om en informationspelare vid kulturhuset Spira. Hon ansåg att det var en fallossymbol. Häpp! Vet inte vad det säger om gruppledarens fantasi eller anatomiska kunskaper? Titta här. Vad tycker du?

Inga kommentarer: