onsdag, mars 09, 2011

En bit kvar till jämlik vård

Idag presenterades Vårdbaromtern 2010. I Jönköpings län anser 85 procent av länsborna att de har tillgång till den vård de behöver. Det är något bättre än rikssnittet, men en siffra som kan och bör bli bättre.

En uppgift som får mig att reagera är att 39 procent anser att vården är jämlik, d v s att alla oavsett kön, ålder eller bakgrund har tillgång till vård på lika villkor. 39 procent är högst andel i landet. 39 procent! Det är ju uselt, särskilt med tanke på att portalparagrafen i Hälso-och sjukvårdslagen slår fast vård på lika villkor för alla. Det är med andra ord en rejäl utmaning att jobba med. Samtidigt är det lite förbryllande att 85 procent anser att man har tillgång till den vård man behöver. Hur ska man tolka det?

Inga kommentarer: