tisdag, mars 15, 2011

Kultur för hälsa hela livet


Igår hade jag förmånen att få inleda inspirationsdagen "Kultur för hälsa hela livet". Intresset för konferensen var så stort att man tvingades byta till en större lokal, trots det fick tyvärr inte alla plats som önskade delta. Det stora intresset och engagemanget är glädjande, för det visar att det finns en medvetenhet om kulturens betydelse för ett gott liv.
Jag sa bl a följande i mitt inledningsanförande angående äldreomsorg:

"Utgångspunkten måste vara en helhetssyn på människan och hennes behov. Om man utgår från det utgör kultur en viktig del för ett gott liv. Vi behöver så väl omvårdnad, näringsriktig mat, gemenskap som kulturella upplevelser och möjlighet till eget skapande för att må bra. Det gäller hela livet."


Jag lyfte även min fundering om det inte behövs en satsning på "Skapande äldreboende", jmf med regeringens satsning på "Skapande skola". "Skapande äldreboende" skulle innebära att människor äldreboenden skulle få möjlighet till eget skapande och kulturupplevelser. Där man tar tillvara äldres erfarenheter och kreativa förmåga hela livet. Sång, musik, film, läsning, dans, måleri, foto och hantverk. Bara fantasin sätter gränser. En satsning som kan bidra till att bevara det friska.

Inga kommentarer: