söndag, december 16, 2012

Lugnt inför jul

Inför första advent kände jag en viss julstress. Vi hade inte ens köpt ett datumljus då. Jag som sagt i flera år att jag ska planera bättre...
Nu känner jag dock att jag är i fas och behöver inte stressa in i det sista. Jag (vi) gör det vi vill för att skapa en stämningsfull jul i vårt hem. Släpper på så kallade krav och måsten.

Julklapparna är klara och granen är på plats (uppburen från matkällaren). Julmaten är inhandlad. Det är sparsamt pyntat och hyacinterna sprider väldoft.

Idag har jag bakat vörtbröd, pepparkakor, mjuk pepparkaka och saffransbiscotti. Det doftar ljuvligt i huset.

I år har vi valt att skänka en slant till Musikhjälpen istället för att skicka julkort med posten till våra vänner. På så sätt kan fler barn få tillgång till rent vatten.

Städar gör vi i helgen och julgodis blir uppesittarkvällens sysselsättning när lilla E är här.

Ser fram emot att få hem hela familjen med barn och barnbarn i jul.

Väntetider inom psykiatrin

Idag sändes en nyhet på Radio Jönköping om väntetiderna inom psykiatrin. Oppositionen vill ha siffror på tiden mellan första besök och behandling, vilket kan redovisas för somatisk vård. Det är också så att det är ett krav att mäta väntetiden till behandling/operation inom exempelvis kirurgi och ortopedi för att få del av kömiljarden. Något sådant krav finns inte för psykiatri. Där är det tid för första besök som mäts. I augusti var det 15 patienter i vårt län som väntat längre än 60 dagar på ett första besök. På sajten väntetider i vården kan man se att det är högst fyra veckors väntetid på ett första besök inom psykiatrin i länet.

Det är inte alldeles enkelt att hitta rätt mätmetod för när behandling påbörjas. Det kan ju vara så att behandlingen startar redan vid första besöket i form av läkemedel. När det gäller utredning för en neuropsykiatrisk diagnos för vuxna vet vi att väntetiderna är alldeles för långa, även om vi halverat dem från 3 år när vi tog över styret av landstinget till 1,5 år. Här handlar det också om att svara upp med stöd när en diagnos getts. Detta gäller även kommunerna.

Anledningen till att inte tid för behandling inom psykiatri omfattas av kömiljarden är just svårigheten med att veta vad som ska mätas. Jag har lyft frågan med socialministern och man tittar på detta.

Nu när även psykiatrin i vårt landsting är inne i Cosmic ska det kunna gå att mäta tid från första besök till påbörjad behandling så att vi får siffror på hur det ser ut och kan göra uppföljningar. Och givetvis är det så att psykiatrin har gett behandling utifrån behov utan att vi har kunnat mäta det i statistik.

Även fåglarna får julgodis

Jag är svag för julmagasin och köper några stycken varje år. Får inspiration till pyssel, mat, bak mm

I år hittade jag tips på hur man kan göra eget fågelgodis i Lantlivs pysselbilaga. Det var enkelt och smidigt att göra och blir också finare än de där köpenäten med fågelmat.

Nu har fåglarna hittat till godiset och katten ligger i köksfönstret och tittar på dem.

söndag, december 09, 2012

Salsiccia


Under våra besök i Tursi har vi förälskat oss i den otroligt goda korven salsiccia piccante rosso. Kryddstark korv som kostar ca 5 euro/kg att köpa färsk i butik. En korv som kan användas till en mängd rätter. Tog med mig ca 1 kg hem när jag var i Tursi i november. Här hemma har vi letat oss igenom butikernas (skrala) utbud av salsiccia, men inte hittat "vår" korv. Och dyra är de små korvarna också! Vad gör man? Jo, egen hemgjord salsiccia.

Vi har googlat recept för att hitta rätt kryddblandning och det har inte varit det lättaste. Så vi experimenterade lite med kryddblandningen. Korvarna blev goda, men vi fick inte till DEN smaken. Nu hoppas jag att C vill dela med sig av hemligheten när vi besöker Tursi över nyår.

måndag, december 03, 2012

Glöggkampanj

Så här i vinterkylan inför jul, drar vi kristdemokrater igång den årliga glöggkampanjen. I Jönköpings kommun kan du träffa mig och kommunalrådet Andreas Sturesson tillsammans med lokalpolitiker vid 13 tillfällen fram till jul. Idag var vi på Hoppets torg och imorgon är vi i Huskvarna. Kul att sprida glädje och värme!

lördag, december 01, 2012

Adventspyssel

Imorse var jag lätt stressad över alla uppdateringar på Facebook om julbak och adventspyntande. Vi hade inte ens köpt ett datumljus...
Idag tog vi tag i saken och har pyntat och pysslat mest hela dagen. Men vi är långt ifrån klara. Lussekatter får bakas imorgon.

Några bilder från dagens pyssel:

torsdag, november 29, 2012

Patientsäkerhet i fokus

Den här veckan har Dagens Samhälle ett temanummer om patientsäkerhet. Läs! http://t.co/QaWwHBMl

Patientsäkerhet är ett viktigt och prioriterat område att arbeta med och regeringen med Göran Hägglund har verkligen satt fokus på det. I vårt landsting är det också ett prioriterat arbete. Jag lyfter nog detta i alla mina anföranden och vi jobbar aktivt för att få en mer säker vård. Kan vi minimera vårdskadorna sparar vi främst onödigt mänskligt lidande, men frigör också resurser till annan vård. I vårt landsting kostar vårdskadorna ca 300 miljoner per år. Pengar som kan användas på ett bättre sätt!

onsdag, november 28, 2012

Anförande hälso- och sjukvård (budget 2013)

Som landstingsråd med ansvar för somatisk- och psykiatrisk vård fick jag förmånen att inleda budgetdebatten om hälso- och sjukvård.

Här är mitt anförande:

Budgetdebatt – hälso-och sjukvård


Ordförande, ledamöter

Den politiska majoriteten har valt att prioritera tre områden denna mandatperiod: psykiatri, cancervård och tillgänglighet.

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Du eller jag eller någon i vår närhet kommer någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa och då är det viktigt att man får rätt vård, stöd och hjälp i ett tidigt skede. För att bli ett föredöme inom svensk psykiatri fortsätter arbetet med utvecklingsplanen för vuxenpsykiatrin. 7 miljoner tillförs för att främst stärka öppenvården och utveckla arbetssätt.

Dessutom avsätts 2 miljoner kronor i utvecklingsmedel för att bland annat förbättra tillgängligheten till neuropsykiatriska utredningar och behandlingar. I februari ska utredningen av den neuropsykiatriska verksamheten vara klar.

I utvecklingsplanen pekar brukarföreningarna på att patienter inom psykiatrisk slutenvård blir passiviserade. Därför föreslår vi att ett projekt initieras tillsammans med bildningsförbunden för att ge stimulerande sysselsättning för patienter inom psykiatrisk slutenvård.

Arbetet med att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga fortsätter. Under 2012 öppnade en mottagning i Huskvarna för barn och ungdomar med lindrig psykisk ohälsa och målsättningen är att liknande verksamhet startar även i Värnamo och på Höglandet.

Landstinget deltar som ett av fyra län i ett projekt som ska ta fram modeller för hur man bemöter och arbetar med barn och ungdomar i familjer med allvarlig fysisk sjukdom eller skada, psykisk sjukdom/funktionsnedsättning eller där en förälder oväntat dör.

Vi satsar även 1,7 miljoner på intensiv beteendeterapi för barn med autism. En viktig satsning för att ge dessa barn så goda förutsättningar som möjligt för ett funktionellt liv.

Ordförande,

Ungefär var tredje person drabbas någon gång av cancer och utvecklingen av cancervården gör att allt fler överlever. Genom det regionala cancercentrat i sydöstra sjukvårdsregionen pågår ett aktivt arbete för en sammanhållen och effektivare vård för den enskilda patienten, så att bästa möjliga cancervård kan erbjudas. Landstinget har ställt sig bakom en nationell screening av tjocktarmscancer, vilket beräknas starta 2013.
Öppna Jämförelser som kom igår visar tyvärr att vi behöver förbättra oss vad gäller avlidna inom 30 dagar efter operation av tjocktarms- och ändtarmscancer. Anmärkningsvärt är att det varierar mellan våra tre sjukhus och det är inte acceptabelt. Vi ska ha en jämlik vård i länet.

Alla har rätt att få ett värdigt slut och att leva hela livet. Satsningar har gjorts för att utveckla den palliativa vården. Det kan bli aktuellt med ökade resurser för palliativ vård utifrån nya nationella riktlinjer.

För att säkerställa en jämlik vård ska alla män som vill göra ett PSA-prov få ta del av Socialstyrelsens information om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer.

För att förbättra vården utifrån ett patientperspektiv utökas vården av blodcancer på Ryhov, genom att vissa delar av vården överflyttas från Universitetssjukhuset i Linköping.

Det sker även en satsning på två nya strålbunkrar och strålkanoner för att utveckla och förbättra cancervården i länet.

Som patient ska jag känna mig trygg i att jag får den vård jag behöver, när jag behöver den utan onödig fördröjning. Tillgängligheten till den specialiserade vården ska bli ännu bättre och målsättningen är en köfri vård. Varje verksamhet ska utveckla remisshantering, schemaplanering, reservrutiner och samverkan mellan sjukhusen för att få balans mellan behov, efterfrågan och kapacitet. I dagsläget har Landstinget begränsade resurser för plastikkirurgi efter fetmakirurgi. Därför utreds möjligheterna till vårdval inom detta område.

Under 2012 har tre logistiker anställts för att förbättra resursutnyttjandet.

I budgeten finns 20 miljoner till förbättrad tillgänglighet.

Om vi ska klara de höga ambitionerna vad gäller tillgänglighet och god vård, är samverkan av avgörande betydelse. En nyckelroll i detta arbete är de medicinska programgrupperna som ska ges ett tydligt uppdrag med mål som ska följas upp och redovisas.

Jag vill kort nämna några övriga satsningar:

Arbetet med att utveckla vården för de mest sjuka äldre som har stora behov av vård och omsorg fortsätter med full kraft tillsammans med länets kommuner. Det är en prioriterad fråga för oss kristdemokrater att dessa personer får en god och värdig vård.

Under början av 2013 görs en översikt av hela dietistverksamheten med handlingsplan och landstingsstyrelsen kan därefter ta beslut om resurstillskott.

Under hösten 2013 påbörjas vårdval i den specialiserade vården med några områden för att stärka patientens valfrihet och öka tillgängligheten. Särskilda informationsinsatser ska genomföras för att öka invånarnas kunskap om valfrihet.

Under planperioden tas ett helhetsgrepp om rehabiliteringsområdet och en översyn görs utifrån ett processperspektiv. Det bildas en länsövergripande samverkansgrupp för rehabilitering. Detta var en av de åtgärder som lyftes fram i rapporten ”Framtidens sjukvård”.

E-hälsa är en viktig del i Landstingets kraftsamling och ska både förenkla och öka invånarnas tillgång till vården, samt göra dem mer delaktiga i vården. Under 2013 blir det till exempel möjligt att boka tid via Mina vårdkontakter.

Under 2013 genomförs pilotverksamhet för Kultur på recept.

Budgetdebatt i dagarna 2

Årets budgetfullmäktige är precis avslutat och efter två dagars debatt, 152 yrkanden och 23 voteringar har vi nu antagit Budget 2013. Nytt för årets debatt var att budgeten debatterades i tre avsnitt; 1, Övergripande, ekonomi, styrning 2, Hälso- och sjukvård 3, Regional utveckling. Varje avsnitt inleddes med partianföranden.

Här är mitt övergripande budgetanförande:

Anförande budget 2013


Ordförande, ledamöter

Den politiska majoriteten i Landstinget lägger en budget som tar ansvar för framtiden. Vi lägger en budget som tar ansvar för att kunna ge länsinvånarna bästa vård och garanterar länsinvånarnas behov till god och tillgänglig vård idag, imorgon och i övermorgon. Vi tar ansvar för utveckla kollektivtrafiken och kulturen. Detta gör vi utan att skjuta över kostnader för dagens verksamhet på våra barnbarn. Vi tar ansvar.

Under 2012 inledde Landstinget en kraftsamling inom bland annat hälso- och sjukvård för äldre, egenvård, patientsäkerhet och e-hälsa för att minska kostnader under kommande år. Utgångspunkten i detta arbete är folkhälsa och partnerskap med patienten. En avgörande faktor för detta arbete är ökad samverkan både inom Landstinget och med länets kommuner. Kraftsamlingen fortsätter under 2013. Landstinget behöver anpassa kostnaderna och förstärka intäkterna med sammanlagt cirka 200 miljoner kronor under 2014-2016 om förslaget till nytt skatteutjämningssystem införs. Det behövs också effektiviseringar för att möta nödvändiga resursförstärkningar inom prioriterade områden. Kraftsamlingen är ett strategiskt viktigt arbete för att uppnå bättre folkhälsa och bättre vård till lägre kostnader.

Den nya ersättningsmodellen för specialiserad vård som införs 2013 är en viktig del för att klara framtidens vård och god ekonomisk hushållning. Torbjörn Eriksson återkommer senare i debatten till detta.

Ordförande,

I mitt anförande tar jag min utgångspunkt i de grundläggande värderingarna och de övergripande strategiska målen.

För oss kristdemokrater börjar välfärden i familjen. Grunden i det förebyggande arbetet för ett hälsosamt liv är att ge goda förutsättningar för föräldraskapet. Här har uppbyggnaden av familjecentraler en viktig funktion med stöd och rådgivning. Vi tar nu krafttag för att starta familjecentraler i de kommuner som ännu inte har en familjecentral. Under 2013 planeras utbyggnad av familjecentraler i Gislaved, Värnamo, Aneby och Habo.

För att lyfta barnperspektivet i Landstingets verksamhet inför vi från och med 2013 ett så kallat barnbokslut. I barnbokslutet samlas fakta och information kring barn och ungas situation och levnadsvillkor i Jönköpings län.

Patientsäkerhet handlar i grunden om bemötande. I mötet mellan patienten och vårdpersonalen läggs grunden för den fortsatta vårdprocessen. Det är inte svårare än så att man som patient ska bemötas med respekt och värdighet utifrån sin unika situation och sina unika behov. För oss kristdemokrater är detta en självklarhet och det handlar i grunden om människosyn och människovärde. Ett gott bemötande är A och O för en god och säker vård och bemötandefrågorna måste alltid stå i centrum. Därför måste man ständigt arbeta med att motverka alla former av diskriminering. Under nästa år läggs ett särskilt fokus på jämställdhet och HBTQ.

Det är viktigt att öka kompetensen kring HBTQ-frågor. Trots att HBTQ-personer som grupp har större vårdbehov än befolkningen i stort är det många som undviker att söka vård på grund av ett kränkande och diskriminerande bemötande. Det är inte acceptabelt. Alla ska bemötas med respekt och värdighet!

Vi kommer att fortsätta att ha fokus på att förbättra patientsäkerheten för att minska enskilda personers lidande, men också för att kunna använda våra gemensamma resurser på bästa sätt.

Ordförande,

Budget och flerårsplan handlar om att lägga grunden för framtidens vård som ska möta både förväntningar och utmaningar. Förväntningar i form av att det i dag är möjligt att genomföra behandlingar och ingrepp som hade varit otänkbara för tidigare generationer. Tidigare dödliga sjukdomar kan i högre grad botas, och mycket lidande kan förhindras. Till exempel har överlevnaden i cancer ökat den senaste 40-årsperioden och fortsätter öka tack vare bättre diagnostik och effektivare behandling. Förväntningar i form av ny medicinsk teknik, behandlingar och läkemedel som ger fler människor möjligheten till ett gott liv.

Och förväntningarna ökar. Det är inte bara individers underliggande behov som styr efterfrågan på vård, utan även vad de förväntar sig av vården och patienterna är i dag mer informerade. Dessa förväntningar höjs i takt med ökat välstånd och yngre har idag högre krav på vården än äldre.

Utmaningar i form av en allt åldrande befolkning som ska försörjas av färre samtidigt som nya läkemedel, behandlingsmetoder och medicinsk teknik ger möjligheter. En ekvation som inte är alldeles enkel att lösa och som ställer krav på oss som politiker och profession, men också på gemene man.

Det går inte att underskatta vikten av ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för att minska framtida vårdbehov. Det är ett perspektivskifte i hälso- och sjukvården som kräver nya arbetssätt, men ställer också krav på oss som invånare. Det krävs att vi tar ett större ansvar för vår egen hälsa genom en sundare livsstil men också att vården identifierar patienter med ökad risk för sjukdom och jobbar aktivt med dem innan deras situation förvärrats.

Det kräver också att vi som gemene man har en större kunskap om egenvård. Att vi vet vad vi kan bota själva och när vi behöver söka hjälp av vården och på vilken vårdnivå. Här är sjukvårdsrådgivning via nätet och per telefon en viktig faktor, liksom utvecklingen av Mina hälsotjänster. På så sätt kan vårdens resurser användas till dem med störst behov.

Patienten måste också tillåtas att bli mer delaktig i vården. Erfarenheter visar att då patienten utifrån sina egna villkor kan delta aktivt i planeringen och genomförandet av sin egen vård uppnås resultat som tidigare inte varit möjliga att nå. Detta ställer krav på förändrat arbetssätt och sätter bemötandefrågorna i fokus. Jag lyssnade till en yngre kvinna med Parkinson som synliggjorde detta på ett bra och tänkvärt sätt. Hon sa ungefär så här; ”om årets 8765 timmar egenvård ska fungera måste den årliga timman hos läkaren hålla hög kvalitet. Vården måste bygga på kommunikation, ömsesidig respekt och förståelse och läkaren måste våga överlåta ansvar till patienten.”

Öppna jämförelser är ett viktigt verktyg i utvecklings- och förbättringsarbetet. Idag presenteras årets Öppna jämförelser. 169 indikatorer som visar hur vårt landsting står sig jämfört med övriga landsting när det gäller tillgänglighet, behandlingsresultat, läkemedel och ekonomi. Sammantaget visar Öppna jämförelser att för sjätte året i rad placerar sig Landstinget i Jönköpings län topp. Det är ett kvitto på att i vårt landsting jobbar engagerade och duktiga medarbetare som ger länsinvånarna god vård av hög kvalitet. Men också att det finns förbättringsområden att arbeta med.

Ordförande,

Vi kristdemokrater har tillsammans med övriga i majoriteten tre prioriterade områden för mandatperioden. Dessa områden är psykiatri, cancervård och tillgänglighet. Jag återkommer till detta i debatten om hälso- och sjukvård.

Till sist vill jag för Kristdemokraternas landstingsgrupp yrka bifall till budget- och flerårsplan.

lördag, november 10, 2012

Ett snack med Janne

Jag har förmånen att ingå i redaktionen för IFK Norrköpings sajt på SvenskaFans men tyvärr är det alltför sällan som jag har tid att skriva något där. Mitt uppdrag som landstingsråd prioriteras. Idag hade jag  dock förmånen att få lite tid per telefon med IFK:s tränare Janne Andersson. En otroligt trevlig och öppen människa som man skulle kunna prata länge med. Tror att det är få tränare som är så tillgängliga och öppna mot sina supporters som Janne är. Och karln har verkligen fötterna på jorden, är klok och har nära till skratt. Gillar honom!

Även om Janne Andersson inte gillar galor, hoppas jag innerligt att han vinner priset som Årets tränare på Fotbollsgalan! Det är han värd!

Du kan läsa min intervju med Janne här.

söndag, november 04, 2012

Femma!

Som IFK-supporter är jag stolt och faktiskt lite rörd över den fina säsong som IFK Norrköping har gjort i år. Stort grattis till femteplatsen! Väl kämpat!

Jag är den förste att erkänna, jag hade lite ångest inför årets säsong och skulle ha varit glad, lycklig och lättad om IFK klarat en 10e plats. Ville inte uppleva ännu en ångestfylld höst. Ni, vackra vitablå pojkar, överträffade mina förväntningar med råge med kämpaglöd och moral. Och jag var inte ensam om att tippa fel. Inte ens fotbollsexperterna vågade tippa en 10e plats som jag hade gjort före säsongen...

Vilket lag Janne Andersson har fått ihop! Janne har lyckats få ut det bästa av spelarna och coachat laget på ett bra sätt. När Astrit försvann till Belgien valde han att inte förstärka. Gerson klev fram och gjorde det förtjänstfullt tillsammans med Andreas Johansson på mittfältet. Hasani ville spela i Örebro (superettan) och ersattes av Totte Nyman som visade att han var man att fylla den vitablå tröjan. David Mitov Nilsson klev in mellan stolparna och har gjort det på ett sätt som borde ha gett honom en nominering till årets målvakt på Fotbollsgalan!  Gunnar Heidar Thorvaldsson ser ut att trivas i laget och har gjort 17 mål. Grattis till andraplatsen i skytteligan! David Boo Wiklander har under säsongen visat att utvecklingen vi såg förra året inte var en tillfällighet. Han är numera en trygg, stabil mittback och jag är glad över att han har förlängt sitt kontrakt med IFK.

Det ska också sägas att Janne Andersson är en tränare som är tillgänglig, rak och öppen i intervjuer för supportersajter. Det hedrar honom!

Den här säsongen är nog första säsongen på länge som jag inte känt ångest de sista omgångarna. En ovanlig känsla. Men angenäm. IFK Norrköping slutar femma i Allsvenskan 2012 och jag utgår från att IFK Norrköping med sitt spel bryter förbannelsen över femteplatsen 2013!

Nästa säsong hoppas jag kunna se fler matcher live.

Silly Season kan bli intressant i höst/vinter...

onsdag, oktober 31, 2012

Etiketten är kristdemokrati

Det här med att etikettera ett parti är populärt både internt och externt. Men är det givande? Och för vem? Och varför? Jag själv känner mig inte så hemma i debatten om att Kristdemokraterna bör gå högerut för att vinna väljare. Därför blev jag glad när jag läste intervjun med Göran Hägglund i Dagen.

"– Etiketten är kristdemokrati. Det är den värdegrund vi bygger vår praktiska politik på."

Ja, för mig räcker det gott och väl med den etiketten! Kan en "varudeklaration" för ett parti bli tydligare?

Anförande delårsrapport

Igår sammanträdde landstingsfullmäktige och på dagordningen stod bland annat delårsrapport 2 för 2012. Det är en av de starkaste delårsrapporterna som presenterats, såväl vad gäller ekonomi som måluppfyllelse.

Här är mitt anförande som hölls under debatten om delårsrapporten:

Ordförande, ledamöter


Jag vill börja med att yrka bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut.

Landstingsstyrelsens ordförande har tidigare berört det ekonomiska läget, så jag nöjer mig med att konstatera att målen för en långsiktig och uthållig finansiering av verksamheten nås.
God tillgänglighet är en viktig faktor för att nå det strategiska målet om god vård. När vi debatterade delårsbokslut 2 för 2011 kände jag en viss oro för tillgängligheten. Tillgänglighet är en färskvara och något som man ständigt måste arbeta med. 9 av 10 får vård inom vårdgarantins 90 dagar. Så såg det inte ut för några år sedan. Nu pratar vi om besök eller åtgärd inom 60 dagar. Vi kan se att jämfört med förra året har tillgängligheten förbättrats totalt sett.

Inom röntgen kan man se en tydlig förbättring och nästan alla får en undersökning inom 30 dagar. Vem minns inte när det var långa väntetider för en MR-undersökning?

Även den nationella patientenkäten som kom i dagarna visar att patienterna upplever en bättre tillgänglighet till behandling och operation jämfört med 2010.

84 % av patienterna får hjälp och kan lämna akutmottagningen inom 4 timmar. Också det en förbättring jämfört med förra året.

Lena kommer att beröra den goda tillgängligheten inom primärvården i sitt anförande.

Frågan är om de som inte varit i behov av vård vet hur pass mycket bättre tillgängligheten har blivit? Eller tror man att det fortfarande är långa väntetider för att få vård?

Men vi är inte nöjda ändå. Vår målsättning är att vård ska ges utan onödig fördröjning. Med andra ord en köfri vård. God tillgänglighet är grunden för en god vård. Som patient ska man känna sig trygg i att man får vård när man behöver den. Och det gäller även kroniskt sjuka.

I maj invigdes den nya strokeenheten på Höglandssjukhuset. Syftet är att ha en modern, säker strokevård med kortare vårdtider, färre inläggningar och återinläggningar. Strokeenheten ska ge ett snabbare akut omhändertagande av patienter med stroke, men också förutsättningar att utveckla vården för äldre som har flera sjukdomar. Genom en sammanhållen strokevård där man samlar akut vård och rehabilitering kan man redan se tydliga förbättringsresultat.

Ordförande,

För oss kristdemokrater börjar välfärden i familjen. Grunden i det förebyggande arbetet för ett hälsosamt liv, är att ge goda förutsättningar för föräldraskapet. I detta arbete är familjecentraler en viktig del med stöd och rådgivning för föräldrar. Arbetet med att det ska finnas minst en familjecentral i varje kommun pågår och planering sker för familjecentraler i Habo, Aneby, Värnamo, Gislaved, Smålandsstenar, Vaggeryd och Rosenlund. Det är något som jag är mycket glad över. När vi summerar mandatperioden hoppas jag att det finns minst en familjecentral i varje kommun.

Tyvärr är det allt för många barn som inte mår så bra som vi skulle önska. Det är viktigt att tidigt fånga upp barn och unga som lider av psykisk ohälsa, för att i ett tidigt skede kunna sätta in rätt stöd och insatser. För att klara detta måste vi sätta barnets, ungdomens, behov i centrum och samverka för att kunna ge bästa stöd och hjälp. I augusti öppnade barn- och ungdomshälsan i Huskvarna. Där kan barn och ungdomar mellan 6 och 18 år som bor i Jönköping, Mullsjö och Habo få stöd, råd och behandling för lindrig psykisk ohälsa. Även föräldrar kan vända sig hit. Problemen kan handla om exempelvis ångest, stress, oro,~kriser eller relationsproblem. På barn- och ungdomshälsan arbetar personal från~Landstinget i Jönköpings län och socialtjänsten i Jönköpings kommun. Målsättningen är att motsvarande verksamhet ska starta i söder och på Höglandet. Genom samverkan minskar vi risken för att någon faller mellan stolarna. Istället kan vi erbjuda en hel soffa.

Ordförande,

Arbetet med utvecklingsplanen för psykiatrin fortgår. Utvecklingsmedlen har hittills använts för att täcka kostnader för en psykiater per sjukvårdsområde. De 10 miljoner som finns avsatta för årets utvecklingsarbete kommer att användas fullt ut.

Den nationella patientenkäten visar, trots att det är litet svarsunderlag, att den patientupplevda kvaliteten inom psykiatrisk öppenvård är något lägre jämfört med 2011. Det gäller bland annat tillgänglighet och förtroende. Inom den psykiatriska slutenvården är det omvända förhållanden och Landstinget når ett resultat som är näst bäst i landet. Där upplever patienterna en högre kvalitet när det gäller bland annat tillgängligheten och nyttan med vården man fått, jämfört med 2011. Vi kan se att utvecklingsarbetet inom psykiatrin ger resultat och att den planerade förstärkningen av psykiatrins öppenvård under 2013 behövs.

måndag, oktober 15, 2012

Budget 2013

Idag har majoriteten i Landstinget presenterat förslag till Budget för 2013 (pressmeddelande). Det är en ansvarsfull och återhållsam budget med tanke på att det nya kommunala utjämningssystemet kommer att få genomslag 2014-2016. Därför fortsätter arbetet med Kraftsamlingen för att vi ska använda skattemedlen på effektiva och bästa sätt. Men det är det några satsningar som prioriteras. Jag är extra glad för att utvecklingen av psykiatrin fortsätter och att det tillförs 9 miljoner till psykiatrin. Fokus ligger på den psykiatriska öppenvården, neuropsykiatri samt utvecklingsplanen. Målsättningen att bli ett föredöme inom svensk psykiatri kvarstår. Det föreslås också en satsning på intensiv beteendeterapi för barn med autism.
Satsningen på hög tillgänglighet fortsätter, likaså uppbyggnad av familjecentraler. Vi tar höjd för att det kan krävas resurser efter att översyn har gjorts av dietistverksamheten, de nya nationella riktlinjerna för palliativ vård samt nationellt projekt för screening av tjocktarmscancer. Hälsosamtal, vårdval specialiserad vård (hösten 2013) och E-hälsa är andra frågor som lyfts fram.

För att förverkliga Trafikförsörjningsprogrammet krävs en resursförstärkning på 14 miljoner 2013 och det sker en resursförstärkning till Smålands Musik och Teater (4 miljoner).

Under 2013 görs en satsning på 8 miljoner för arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och det är viktigt med en god arbetsmiljö.

Nytt i budget är också att barnbokslut ska göras från och med 2013 för att lyfta barnperspektivet i Landstingets verksamhet. I barnbokslutet samlas fakta och information kring barn och ungas situation och levnadsvillkor i Jönköpings län.

Som kristdemokrat är jag över vårt gemensamma budgetförslag!

fredag, oktober 05, 2012

Intensivt budgetarbete

Just nu är vi mitt uppe i ett intensivt budgetarbete. Låt mig berätta hur det ser ut:
*Den 18-19 september samlades Planeringsdelegationen för en genomgång av budgetförutsättningar etc.
*Majoriteten hade ett gemensamt gruppmöte den 27-28/9 med fokus på budgeten.
*Den 2 oktober fick vi utkastet till budget från tjänstemännen och det putsas nu.
*Den 16 oktober ska vi presentera majoritetens förslag för oppositionen.
*6 november behandlar Planeringsdelegationen budget 2013.
*13 november behandlar Landstingsstyrelsen förslag till budget.
*27-28 november fastställer landstingsfullmäktige budget för 2013.

Så tiden mellan den 2-16 oktober ska texter bearbetas, förslag kostnadsberäknas och förankring ske i de politiska partierna.

Idag har gruppledarna i majoriteten jobbat med budgeten och det har varit konstruktivt. Det goda samarbetet och tilliten till varandras ansvarsområden gör att inga regelrätta förhandlingar har krävts. Arbetet sker i gott samförstånd och utifrån att vi ska genomföra det vi gått till val på. Arbetet präglas också av tillit och en hel del skratt. Det ger en bra grund för beslut som är till gagn för länsinvånarnas bästa.

Jag är tacksam för att vara en del av en majoritet som drar åt samma håll, där det är högt i tak och nära till skratt.


onsdag, september 26, 2012

Musik, färg & glädje

Idag hade jag förmånen att få tillbringa eftermiddagen tillsammans med deltagare på Vuxenskolans språkcafé i Nässjö. Det är personer som drabbats av afasi som deltar och man använder sig av eget skapande.
Idag lyssnade man på Pavarotti och målade med de färger som man upplevde i musiken. Ett härligt gäng som skapade fina tavlor.
Jodå, jag fick också vara med och måla.
Så här blev min tavla:

lördag, september 15, 2012

söndag, september 09, 2012

Bitterfittan

Igår var jag på premiären av "Bitterfittan" på Spira i Jönköping. En fantastiskt bra föreställning som jag hoppas blir utsåld! Hanna Schön är otroligt bra och lyckas hålla publiken i sitt grepp hela tiden.

När jag läste boken blev jag provocerad av att författaren(?) menar att det inte finns några lyckliga äktenskap. Vem avgör det? Hur mäts lycka?

När jag såg föreställningen igår var det med en hel del igenkännande från småbarnsåren. Det var riktigt slitigt med tre barn födda inom en period på fyra år och relationen var ingen dans på rosor varje dag. Inte "Starlet-rosa" om man säger så.. Var det så här det skulle vara?
Men är inte livet så? Det går upp och ner och ibland krockar livets vardag och verklighet med ens egna föreställningar om hur det egentligen borde vara. Är allt alltid rättvist? Och vad är rättvisa? Hur mäter man t ex hemmaarbetet rättvist? Och måste man inte ibland jämka, ge och ta, för att klara den praktiska familjevardagen? Är man mindre lycklig då? Är man mindre jämställd då?

Det finns ingen given mall för hur familjer ska leva sitt liv. Inget rätt eller fel. Det måste vara upp till varje familj att avgöra hur man ska klara sin vardag och jag skulle aldrig drömma om att sätta etiketten lyckligt eller olyckligt, jämställt eller ojämställt äktenskap på någon annans äktenskap utifrån mina egna mallar. Hur man lever sin vardag i en familj avgör man tillsammans.

Boken gjorde mig mest provocerad och kanske lite irriterad, föreställningen fångade mig då den tog mig tillbaka till småbarnsårens alla tankar, slit och känslor.  Gå och se "Bitterfittan"!

Jnytts recension av "Bitterfittan"

Oregano & rosor

torsdag, augusti 23, 2012

Bilder från Azorerna

Dags att summera

För min del återstår nu endast "farewell dinner" ikväll, för imorgon bitti lyfter planet mot Sverige.

På förmiddagarna har det varit föreläsningar och workshops och på eftermiddagarna studiebesök.

Rörlighet, flexibilitet och kreativitet är nyckelord från föreläsningarna. Andra ord är nyfikenhet, innovationer och mod.

Blev lite förvånad över att endast två procent av EU-medborgarna arbetar och/eller bor i ett annat EU-land än sitt hemland. Den fria rörligheten har funnits sen -58, men över tid har siffran för denna grupp varit konstant.

Den workshop som Share Music höll i var otroligt givande och berörde. Att göra kultur och skapande tillgängligt för alla är i grunden en fråga om demokrati. Vi fick alla prova på skapande processer och det blev många skratt. Får hoppas att ingen filmade oss;-)

Igår eftermiddag hade vi förmånen att få skapa smycken mm tillsammans med lokala hantverkare. Jag gjorde bl a en blomma av fiskfjäll!

Jag åker hem med nya vänner, många intryck och tankar.

måndag, augusti 20, 2012

Sommarskola på Azorerna

Befinner mig i Ponta Delgada, Azorerna för AERs sommarskola. Temat för årets sommarskola är hur kultur och kreativa näringar kan bidra till utveckling i kristider.

Resan hit var lång och tog längre tid än planerat pga av stormen Helen eller var det orkanen Gordon. Flighten ut till Azorerna blev lite turbulent och vi landade med en hård duns. Inte kul alls när man inte gillar att flyga. Lämnade Tenhult 8 på morgonen och checkade in på hotellet vid 01.30 (svensk tid) och stupade i säng.

Landstinget skickar två ungdomsstipendiater till sommarskolan varje år. Bra initiativ och berikande.

Sommarskolan startar med välkomstmiddag ikväll, så idag har det getts möjlighet att promenera runt i Ponta Delgada. Resten av veckan blir det intressanta föreläsningar och studiebesök.

fredag, augusti 17, 2012

Italien hetaste vinlandet

Läser i tidningen att Italien är det hetaste vinlandet nu och skribenten listar fem italienska höjdare.
Undrar varför skribenten inte hittade någon höjdare söder om Toscana?

torsdag, augusti 16, 2012

Gammalt blir till nytt

Fick ett par lampstommar av mamma som jag sprejat svarta. Den ena hänger nu hemma i vardagsrummet och den andra nere i Tursi.

Kul att gamla saker kommer till användning.

Och det var dags för en ny lampa i vardagsrummet efter 18 år...

fredag, augusti 03, 2012

Semestern går mot sitt slut

Jag och maken har varit i vårt lilla hus i Tursi sen den 12 juli. Vi har haft det oförskämt bra, men varmt. Tror inte att temperaturen har varit under +25 grader någon natt. Men vi har sovit ganska bra ändå med hjälp av fläkt. Om dagarna har det varit runt 32-40 grader alla dagar utom två. Man gör inte många knop då. Vi ligger mest under ett parasoll på stranden, läser och tar några dopp då och då för att svalka oss. Vatten går åt i mängd!

Man får en annan referensram för svalt när det är så varmt om dagarna.

Nu börjar dagarna i Tursi gå mot sitt slut och på måndag morgon påbörjar vi resan hemåt. Det ska faktiskt bli skönt att komma hem till barn, barnbarn och katten och faktiskt jobbet. Ny energi har laddats och inte minst D-vitamin.

Vi har en liten laptop med mobilt bredband som fungerar sådär, trots det känner man att man är lite off vad gäller OS och nyheter. Men världen verkar fungera ändå;-)

Nyfiken på hur vi haft det? Då kan du surfa in här.

söndag, juli 08, 2012

Kristdemokraterna gör skillnad

Tänkte dela med mig av två konkreta exempel på att Kriatdemokraterna gör skillnad om nu någon skulle tvivla på det:

Vård för papperslösa - regeringens överenskommelse med Miljöpartiet som Göran Hägglund jobbat för att få till-

Satsningen på de mest sjuka äldre som visar på resultat efter ett halvår,

Sen kan jag ju fortsätta med att räkna upp satsningen på att förstärka och utveckla psykiatrin, mer än halverade väntetider i vården, fler vårdcentraler och apotek. Bra jobbat!

Därför är jag kristdemokrat!

Idag var det Kristdemokraternas dag i Almedalen. Intervjuer, detbattartiklar och så givetvis Göran Hägglunds tal. Ett tal som var riktigt bra, engagerat och ideologiskt kryddat med Hägglundsk humor.

"Solidaritet utan socialism, jämlikhet utan likriktning och frihet utan egoism."

Lästips:

Hägglunds tal i Almedalen

Debattartikel av Hägglund i SvD om civilsamhällets betdydelse och att samhället är oändligt mycket större än det offentliga

Debattartikel av Ankarberg och Pettersson på svt debatt om att tvätta bort partiets moraliserande förbudsstämpel

Och så givetvis Hägglund som gör en Svensson i badbyxor

I år har jag inte varit i Almedalen, men nästa år är jag på plats.

tisdag, juni 26, 2012

Sommarläsning

Gillar när en vän kommer förbi kansliet med en trave sommarläsning. Tack!

Debatt om Framtidens sjukvård

Här är mitt anförande i debatten om Framtidens sjukvård som hölls på Landstingsfullmäktige:

Framtidens sjukvård


Ordförande, ledamöter

Framtidens sjukvård – en rubrik som både inrymmer förväntningar och utmaningar. Förväntningar i form av att det i dag är möjligt att genomföra behandlingar och ingrepp som hade varit otänkbara för tidigare generationer. Tidigare dödliga sjukdomar kan i högre grad botas, och mycket lidande kan förhindras. Till exempel har överlevnaden i cancer ökat den senaste 40-årsperioden och fortsätter öka tack vare bättre diagnostik och effektivare behandling. Förväntningar i form av ny medicinsk teknik, behandlingar och läkemedel som ger fler människor möjligheten till ett gott liv.

Och förväntningarna ökar. Det är inte bara individers underliggande behov som styr efterfrågan på vård, utan även vad de förväntar sig av vården och patienterna är i dag mer informerade. Dessa förväntningar höjs i takt med ökat välstånd och yngre har idag högre krav på vården än äldre.

Utmaningar i form av en allt åldrande befolkning som ska försörjas av färre samtidigt som nya läkemedel, behandlingsmetoder och medicinsk teknik ger möjligheter. En ekvation som inte är alldeles enkel att lösa och som ställer krav på oss som politiker och profession, men också på gemene man.

Framtidens sjukvård - En rubrik som kan omfatta hur många områden och intressanta frågeställningar som helst. Jag tänkte kort beröra några områden.

De flesta rapporter och artiklar som skrivs om framtidens sjukvård lyfter fram vikten av ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för att minska framtida vårdbehov. Det ger ett perspektivskifte i hälso- och sjukvården som kräver nya arbetssätt, men ställer också krav på oss som invånare. Det krävs att vi tar ett större ansvar för vår egen hälsa genom en sundare livsstil men också att vården identifierar patienter med ökad risk för sjukdom och jobbar aktivt med dem innan deras situation förvärrats.

Det kräver också att vi som gemene man har en större kunskap om egenvård. Att vi vet vad vi kan bota själva och när vi behöver söka hjälp av vården och på vilken vårdnivå. Här är sjukvårdsrådgivning via nätet och per telefon en viktig faktor, liksom utvecklingen av Mina hälsotjänster. På så sätt kan vårdens resurser användas till dem med störst behov.

En annan fråga som ständigt återkommer är frågan om att koncentrera vård. Har vi råd och kompetens att tillhandahålla all vård så nära patientens bostadsort som möjligt? Det handlar inte bara om att använda resurser på bästa sätt, utan också om kvalitet i vården och patientsäkerhet. Det här är en fråga som kan komma att skapa en del debatt i framtiden och då krävs politiskt mod när beslut ska tas. Jag tror även att det inom en snar framtid kommer att finnas ett nät av ambulanshelikoptrar över hela Sverige då högspecialiserad vård ges på färre ställen, vilket ställer krav på snabba och säkra patienttransporter.

En tredje fråga som lyfts fram är E-hälsa som både kan stärka patientens delaktighet och öka tillgängligheten, men också kan bidra till utveckling och effektivisering av vården och ökad patientsäkerhet. Förväntningarna på utvecklingen av E-hälsa är stor. Ordförande, det skulle vara intressant med en seminariedag för fullmäktige om E-hälsa.

Ett fjärde område som ofta lyfts fram är partnerskap med patienten, att göra patienten mer delaktig i vården. Erfarenheter visar att då patienten utifrån sina egna villkor kan delta aktivt i planeringen och genomförandet av sin egen vård uppnås resultat som tidigare inte varit möjliga att nå. Detta ställer krav på förändrat arbetssätt och sätter bemötandefrågorna i fokus. Frågan om vem som äger journalen är central, är det patienten eller vårdgivaren?

Hur ska vi då klara att finansiera de ökade behoven, kraven, förväntningarna och utvecklingen av vården?

I maj kom McKinseys Sverigerapport 2012 och man skriver bland annat det kommer att vara nödvändigt att producera mer vård med samma eller mindre resurser samtidigt som de medicinska resultaten förbättras för att kunna säkerställa sjukvårdssystemets ekonomiska stabilitet och en långsiktigt hållbar vård. Detta ska åstadkommas genom att arbetet struktureras på ett mer effektivt sätt och med andra stödstrukturer. McKinseyrapporten menar att Sverige kan finansiera både ökad efterfrågan och samtidigt förbättra kvaliteten på vården genom att arbeta långsiktigt med produktivitetsfrågor. Man menar att sjukvården behöver nya modeller för att leverera effektiv vård och pekar ut fem viktiga åtgärdsområden: 1) identifiera nya arbetssätt, 2) standardisera arbetssätt, 3) koncentrera vård, 4) skapa ersättningssystem som stödjer effektiv vård samt 5) upphandling.

För mig låter inte det som något omöjligt uppdrag. Jag tror även att vi inom framtidens sjukvård kommer att arbeta mer med hälsoekonomi för att kunna göra rätt prioriteringar så att resurserna omfördelas och styrs dit behoven är störst. Som kristdemokrat utgår jag från att framtidens sjukvård är offentligt och solidariskt finansierad, men att det kan finnas en mångfald av vårdgivare. Att vården är jämlik och ges efter behov. Att vården präglas av ett gott och värdigt bemötande, hög kvalitet och patientsäkerhet där patienten är delaktig.

OBS! Detta är manus, men det talade ordet gäller.

tisdag, juni 19, 2012

Inlägg i debatten om delårsrapport 1, 2012

Landstingsfullmäktige sammanträder i dagarna två. På förmiddagen idag har vi debatterat delårsrapport 1 för 2012 och den debatten är inte avslutad ännu.

Här är mitt anförande i debatten om delårsrapporten:

Ordförande, ledamöter


Jag vill börja med att yrka bifall till Landstingsstyrelsens förslag till beslut.

Landstingsstyrelsens ordförande har tidigare berört det ekonomiska läget. Jag kan konstatera att målen för en långsiktig och uthållig finansiering nås. Vi kristdemokrater och övriga partier i majoriteten tar ansvar för ekonomin och lånar inte av kommande generationer för att kunna ge en god vård till våra invånare. Men, det är ett problem att den specialiserade vårdens kostnader överstiger budget med 66 miljoner kronor och vi följer detta noga. En översyn av resursfördelningssystemet sker nu inför budget 2012.

Som patient vill man vara säker på att man kan få vård när man behöver det. Det skapar trygghet. Regeringens och landstingsmajoritetens satsningar på ökad tillgänglighet under de gångna åren har gett resultat. Hur ser det då ut? Jo, nio av tio får vård inom vårdgarantins 90 dagar. 85 procent av patienterna fick sitt första besök inom 60 dagar, 96 procent av patienterna fick undersökning inom specialiserad vård inom 30 dagar och 80 procent av patienterna fick operation inom 60 dagar. Nästan 100 procent får en undersökning på röntgen inom 30 dagar. I snitt har 84 procent av patienterna fått hjälp och lämnat akutmottagningen inom fyra timmar, även om det skiljer sig något åt mellan de tre akutmottagningarna.

Det är ett perspektivskifte. Innan kömiljarden infördes fanns inte ens en totalbild över hur många patienter som väntade på vård. Nu vet vi. För bara några år sedan var fokus på hur många som väntat mer än 90 dagar på besök eller behandling, nu pratar vi om 60 och 30 dagar. Men målsättningen måste vara högre än så. Målsättningen måste vara att vård ska ges utan onödig fördröjning och att diskussioner om väntetider och köer blir överflödig. Med andra ord en köfri vård. Men för att nå dit krävs fortsatt målmedvetet, aktivt och strategiskt arbete. God tillgänglighet är en färskvara. Det går aldrig att slå sig till ro. Man måste ständigt ha koll på väntetiderna.

Utfallet av kömiljarden för de fyra första månaderna är 6 miljoner bättre än budget och ett resultat av verksamhetens strategiska och målmedvetna arbete. Av de 15 miljoner som avsatts för att klara tillfälliga kapacitetsförstärkningar för hög tillgänglighet, har hittills 1,4 miljoner använts för ortopedi, kirurgi, hudsjukvård och obesitasoperationer. 7 miljoner har reserverats för vårdgarantiremisser för köp inom ortopedi.

Ordförande,

Vårdskador betyder både mänskligt och ekonomiskt lidande för den som drabbas och för vården innebär det stora kostnader som hade kunnat användas till annan vård. En grundläggande del i patientsäkerhetsarbetet är att personalen är rätt klädd och följer basala hygienrutiner. Det är en viktig del i att förebygga spridningen av multiresistenta bakterier. Den fjärde nationella mätningen av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler våren 2012 visar att Landstinget i Jönköpings län fortsatt ligger i den nationella toppen. MEN, jämfört med höstens nationella mätning försämrades resultatet för följsamhet till basala hygienrutiner något, från 88 procent till 85 procent. Det duger inte! Det ska vara 100 procents följsamhet för hygienreglerna. Det ska sitta i ryggmärgen.

Resultatet av den nionde nationella mätningen av vårdrelaterade infektioner på sjukhus visar att 7,9 procent av Landstingets sjukhusvårdade patienter hade en vårdrelaterad infektion vid mättillfället. Det är en av de lägsta siffrorna hittills i länet. Motsvarande siffra för riket var 8,9 procent.

Ordförande,

I maj invigdes länets första blodbuss. Blodbussen är en viktig satsning för att underlätta för fler att bli blodgivare. Att ge blod är en viktig solidaritetshandling som räddar liv. Inte minst kan det bli fler blodgivare i de kommuner som inte har en ”tapp” och på landsbygden genom blodbussen. Är du blodgivare? Jag är det.

I maj invigdes också en av Sveriges modernaste sjukhusbyggnader – hus 36 i Eksjö. Hus 36 inryms ett modernt kök, en ny strokeenhet, utökad möjlighet till dialysvård och en medicinavdelning med bland annat njursjukvård. Det är en satsning på 190 miljoner kronor som nu är klar och det är inte alla landsting som klarar liknande investeringar genom egen finansiering.

Genom att skapa en ny strokeenhet på Höglandssjukhuset kan strokevården på Höglandet förbättras genom en sammanhållen strokevårdkedja. Man följer patienten från första minuten till utskrivning, vilket ger en helhetssyn på patientens behov då både det akuta omhändertagandet och rehabiliteringen finns i samma lokaler.

Till sist vill jag säga något om arbetet med ”de mest sjuka äldre”. Det finns ca 300 000 personer över 65 år med stora behov av vård och omsorg. Det är en prioriterad fråga för oss kristdemokrater att dessa personer får en god och värdig vård. Socialminister Göran Hägglund och äldreminister Maria Larsson har initierat en satsning på 4,3 miljarder under mandatperioden för att förbättra vården av de mest sjuka äldre. Aldrig har en så stor satsning gjorts på denna grupp. En satsning på dem med störst behov. En äldresamordnare har utsetts och en överenskommelse har tecknats mellan Socialdepartementet och SKL som syftar till att förbättra vården och omsorgen genom att samordna och förbättra vårdprocesser i samverkan mellan kommuner och landsting för våra äldre med störst behov av vård och omsorg. Detta är ett arbete som jag kommer att följa mycket noga.

torsdag, juni 14, 2012

HBTQ-kunskapen måste bli bättre i vården

I dagens VN kan man läsa min kommentar om att Vänsterpartiet vill HBT-certifiera landstingets vårdenheter.
Jag instämmer helt i att HBTQ-kunskapen måste bli bättre i vården. Detta har jag tidigare kommenterat här på bloggen. Men jag är lite tveksam till om certifiering är rätt väg att gå.
Jag anser att alla personer ska bemötas professionellt, värdigt och respektfullt utifrån sina unika behov var man än söker vård.
Jag ska ta reda på mer information om hur Västra Götaland jobbar med att öka HBTQ-kompetensen i vården.

söndag, juni 10, 2012

Dagens projekt: Städskåpet

Jag har en längre tid gått och irriterat mig på vårt överbelamrade städskåp. Så händer det, inspirationen faller över mig.

Man hittar mycket saker och skräp i ett skåp som inte rensats på måååånga år. Längst in i skåpet hittade jag t ex fyra rullar med papper att klä in skolböcker med. Det var länge sen jag slog in skolböcker...
Hittade även dammsugarpåsar som tillhörde två sedan länge kasserade dammsugare.
Undrar också varför vi sparar på så många kassar? Helt onödigt!

Nu när projektet är slutfört är jag nöjd!

Vad värre är finns det fler röriga skåp att ta itu med...

fredag, juni 08, 2012

Mer pengar till barn- och kvinnohälsovården

I dagens JP kan man läsa att föräldrargrupperna för förstagångsföräldrar ska dras in. En för mig märklig prioritering, då det förebyggande arbetet är otroligt viktigt.
Belastningen på barn- och kvinnohälsovården har ökat när det föds fler barn och därför görs en resursförstärkning redan i år (inte nästa år som det står i tidningen).
Att det föds fler barn är glädjande och positivt!

Landstingsstyrelsen fattar beslut om resursförstärkning på tisdag.

måndag, juni 04, 2012

Samarbete mellan regionerna i Europa

Befinner mig i Umeå i två dagar för möte med AER Sverige. Viktiga diskussioner om hur vi vill utveckla AER.
AER är ett viktigt samarbetsorgan för regioner i Europa som arbetar med utveckling av regionerna inom olika områden, men också för att påverka EUs beslut.

Kontakter mellan regioner knyts och erfarenheter delas. Mycket lärorikt.

AERs generalsekreterare Pascal Goergen (bild) berättade om en ny strategi och vision för AER.

onsdag, maj 30, 2012

Finaldags!

Idag ska finalen i Radio Jönköpings "Duellen" avgöras. Det står mellan Tenhult och Forserum. Derby med andra ord och en hel del prestige står på spel.

Ett av tävlingsmomenten innehåller rulltårtor och när jag handlade igår uppmanades jag att baka rulltårtor. Självklart vill jag vara med och bidra till att Tenhult vinner! Det var kul att höra engagemanget i affären. Lät som att alla bakade rulltårtor;-)

Nu på morgonen har jag bakat två rulltårtor. Kanske inte de vackraste, men mitt bidrag till Duellen.
När bakade jag rulltårtor senast?

Heja Tenhult!

söndag, maj 27, 2012

Stolthet

Råder inga tvivel om vilket lag som gäller hemma hos Familjen Frisk!

lördag, maj 26, 2012

Fina dagar i Tursi

Kristi himmelsfärdshelgen tillbringade jag i vårt lilla casa i Tursi tillsammans med mina bästa vänner. Det var många skratt under resan. Vi har njutit på terrasssen, badat i havet, besökt en vingård, ätit gott, besökt Rotondella och åkt på smala vägar genom fruktodlingar mm. Fina dagar som ger ny energi.

Här är några bilder från vår resa:

Här kan du läsa mer om vår italienska dröm

Kampanjdags!

Nu är det marknadstider och det betyder kampanjtider. Alltid kul att vara ute och träffa folk. Få möjlighet till att samtala om viktiga frågor. Tidningen Vardagsliv har gått åt som smör i solen.

Fredag - Gisledagarna i Gislaved

Lördag - Jönköpings marknad