fredag, oktober 05, 2012

Intensivt budgetarbete

Just nu är vi mitt uppe i ett intensivt budgetarbete. Låt mig berätta hur det ser ut:
*Den 18-19 september samlades Planeringsdelegationen för en genomgång av budgetförutsättningar etc.
*Majoriteten hade ett gemensamt gruppmöte den 27-28/9 med fokus på budgeten.
*Den 2 oktober fick vi utkastet till budget från tjänstemännen och det putsas nu.
*Den 16 oktober ska vi presentera majoritetens förslag för oppositionen.
*6 november behandlar Planeringsdelegationen budget 2013.
*13 november behandlar Landstingsstyrelsen förslag till budget.
*27-28 november fastställer landstingsfullmäktige budget för 2013.

Så tiden mellan den 2-16 oktober ska texter bearbetas, förslag kostnadsberäknas och förankring ske i de politiska partierna.

Idag har gruppledarna i majoriteten jobbat med budgeten och det har varit konstruktivt. Det goda samarbetet och tilliten till varandras ansvarsområden gör att inga regelrätta förhandlingar har krävts. Arbetet sker i gott samförstånd och utifrån att vi ska genomföra det vi gått till val på. Arbetet präglas också av tillit och en hel del skratt. Det ger en bra grund för beslut som är till gagn för länsinvånarnas bästa.

Jag är tacksam för att vara en del av en majoritet som drar åt samma håll, där det är högt i tak och nära till skratt.


Inga kommentarer: