tisdag, december 24, 2013

onsdag, oktober 23, 2013

Satsa på den gyllene triangeln!


Idag har jag varit på en intressant föreläsning om infektioner bland personer som injicerar droger och sprutbyte. Föreläsare var Martin Kåberg från Stockholm. 

Visste du att i västvärlden är det fler som dör av Hepatit C än HIV? 

Sprutbytesprogram finns i 86 länder och är en viktig smittskyddsfråga. Det finns evidens och rekommenderas exempelvis av WHO. I Australien räknar man med att ha förhindrat att 30 000 personer smittats av HIV och att 100 000 personer smittats av Hepatit C genom erbjuda sprutbytesprogram. Varje satsad krona har gett 4 kronor i lägre hälsokostnader. 

Sprutbytesprogram ger möjlighet att förbättra hälsan hos personer som injicerar droger då man kan ge vård, testa för HIV och hepatit, informera om risker och vaccinera mot hepatit A och B. Det ger också möjlighet till att skapa kontakt och allians för ett långsiktigt förändringsarbete som kan leda till en väg ut ur missbruk. 

Kåberg pratade om den gyllene triangeln som består av läkemedelassisterad behandling vid opiatberoende, sprututbyte och Hepatit C-behandling. (Du får tänka dig en triangel där varje del utgör en spets). Tillsammans bidrar dessa delar till bättre hälsa, minskad smittspridning och minskat riskbeteende.

I Jönköpings län har vi i dagsläget två av tre delar i triangeln.

tisdag, oktober 22, 2013

Bristen på mammografiläkare

Det finns en brist på mammografiläkare. Inte bara i Jönköpings län, utan nationellt.

Jag blev intervjuad av Smålandsnytt angående detta idag och du kan se resultatet av intervjun här: http://www.svtplay.se/video/1549249/22-10-19-15

Jag vill understryka att man måste se HELA bröstprocessen som omfattar kompetenser såsom exempelvis patologer, bröstkirurger och onkologi, förutom mammografiläkare för att kunna ge bästa vård i en bröstprocess.

I Jönköpings län pågår ett systematiskt arbete för att förbättra bröstprocessen med målet att vara bäst i landet. I detta arbete är patienter högst delaktiga. 

Bilden visar mina stolpar inför intervjun. Hur vi arbetar för att öka tillgängligheten till mammografi.  Vi måste möta den oro som misstanke om bröstcancer ger. Det vet jag av egen erfarenhet.

 

tisdag, oktober 15, 2013

Vaccinering mot Rotavirus

I dagens budgetförslag föreslår majoriteten att barn ska erbjudas kostnadsfri vaccinering mot rotavirus från och med 1 juli 2014.

Rotavirus är den vanligaste orsaken till svår magsjuka som kräver vård på sjukhus för barn som är 6 månader-2 år. Mätningar visar att ungefär 30000 barn söker vård på grund av rotavirusinfektion, varav 3000 barn behöver sjukhusvård. Rotavirus är mycket smittsamt. Rotavirusinfektionerna sammanfaller i tid med vinterkräksjukan och RS-virus, då det är hög belastning på vården. Förutom lidande för barnen och familjerna som drabbas av infektionen ger det kostnader för sjukhusvård och ett skattebortfall när föräldrarna inte kan arbeta. Med andra ord en förebyggande åtgärd som är samhällsekonomiskt lönsam. I Finland där alla barn erbjuds denna vaccinering har man kunnat minska inläggningar pga rotavirusinfektion med 70 procent. Fler länder erbjuder detta vaccin.

Stockholms landsting har tagit beslut om att införa detta vaccin från och med våren 2014. Landstinget i Jönköpings län är därmed det andra landstinget som erbjuder detta vaccin till barnfamiljer.

Vaccinet ges i form av droppar som ska ges till spädbarn.

Radio Jönköping rapporterar om satsningen på kostnadsfritt vaccin

Budget 2014

Idag har majoriteten i Landstinget i Jönköpings län presenterat förslag till Budget 2014. En budget som vi kallar "Investeringar för framtidens välfärd" - en bra sammanfattning av budget och flerårsplan. Kommande år har vi stora, tunga och viktiga investeringar som behöver göras i våra tre sjukhus, miljö och kollektivtrafik samtidigt som vi förlorar 250 miljoner i det nya kommunala utjämningssystemet. En ekvation som inte går ihop om vi ska hålla våra finansiella målsättningar.

Alternativen är:
a, tumma på de finansiella målen och låna av pensionsmedel för investeringar och höja skatten senare
b, skjuta på investeringarna och tumma på de finansiella målen och höja skatten senare
c, höja skatten 2014 och genomföra viktiga investeringar
Vi har landat i att det är mest ansvarsfullt att höja skatten med 40 öre. Vi kan inte skjuta över dagens beslut och kostnader på våra barn och barnbarn. Inget roligt beslut att höja skatten, men nödvändigt om vi vill ha en fortsatt god vård och välfärd i länet samtidigt som vi tar ansvar för ekonomin. Här kan du läsa pressmeddelandet.

Trots skattehöjningen krävs det ett aktivt arbete för att använda våra resurser och kompetenser på bästa sätt och att komma i balans med underskotten på två av våra sjukhus. Det s k reformutrymmet för hälso- och sjukvård är för 2014 på 17 miljoner, vilket är i princip obefintligt med tanke på att hälso- och sjukvårdens budget är på ca 8 miljarder kronor.

Trots det lilla reformutrymmet görs några prioriterade satsningar och flera av dem har ett tydligt fokus på barn och unga, vilket gläder mig som kristdemokrat. Jönköpings län ska bli det bästa länet att växa upp i.

Låt mig nämna de satsningar som görs riktade till barn och unga:
  • kostnadsfri vaccinering av barn mot hepatit B (idag självkostnad på 330-480 kr)
  • kostnadsfri vaccinering av barn mot rotavirus från 1 juli 2014
  • barn och ungdomshälsa för arbete med barn med lindrig psykisk ohälsa. Finns i Jönköping och planeras på Höglandet 2014 och i söder 2015
  • Barnahus med start i april 2014
  • familjecentraler (Habo, Värnamo, Gislaved och Smålandsstenar)
  • logoped och dietist inom barnahälsovården
  • två förlossningssalar på Ryhov

För övrigt kan jag inte låta bli att kommentera oppositionens mycket märkliga kommentarer till Radio Jönköping. Menar socialdemokraterna att det är en naturlag att det ska vara 20 år mellan skattehöjningar oavsett om förutsättningar som vi som landsting inte kan påverka förändras? Och vad menas med att det är en brytning mot finanspolitiska mål?!? Skattehöjningen krävs ju för att hålla de finansiella målen om resultat på 2 procent och egenfinansiering av investeringar. Minnet är tydligen kort hos S, för förra året ville man använda avsatta pensionsmedel för att finansiera driften av verksamhet. Det var ett förslag som sannerligen bröt med de finansiella målen!

lördag, oktober 12, 2013

Nomineringsstämma

Idag har det hållits nomineringsstämma i Jönköpingsdistriktet för att fastställa valsedlar till riksdag och landsting/region inför valet 2014. 

Jag är glad och hedrad över det fortsatta förtroendet att få vara partiets kandidat som landstings/regionråd. 

Det är en bra mix på de sju valkretslistorna - ett vinnande team. 

Alla de fina, positiva och värmande ord som sades om mig som kandidat på stämman idag, sparar jag i hjärtat till dagar när det är lite motigt.

Tack!

torsdag, oktober 10, 2013

Påminnelse!

I det mest intensiva skedet av budgetarbetet protesterade min kropp och jag fick en nackspärr med smärta från helvetet. Tror aldrig att jag har haft så ont någonsin. 

I helgen var min rörelseförmåga jämförbar med en skyltdocka. Varm vetekudde, sjalar, rörelse och smärtstillande hjälpte inte. Ont, ont, ont. 

Har nu träffat sjukgymnast och hans teori är att nackspärren uppstod av stress och "paddnacke". Så, nu gäller det att försöka lyssna mer på kroppen och hitta nya arbetssätt. 

Sakta men säkert går det åt rätt håll. Förhoppningsvis är detta en smärtsam läxa som gör mig lite klokare i framtiden. 


Silverbröllop!


Tro det eller ej, men i tisdags firade vi silverbröllop! Det är alltså 25 år sedan jag blev Fru Andersson. 

Bröllopsdagen firades i all enkelhet med en god pasta hemma i köket efter kvällens budgetmöte. Mysigt! 

Silverbröllop är dock värt att fira ordentligt, så över första advent åker vi till NY. Det ska bli så kul!


Pilotprojekt med sprutbytesprogram i Jönköpings län

Nu är äntligen ett ärende på väg att skrivas fram som innebär att ett pilotprojekt om sprutbytesprogram införs i Jönköpings län. Det är på tiden! Det är en viktig insats för en av samhällets mest utsatta grupper.

Jag har tidigare skrivit om vikten av sprutbytesprogram här på bloggen: här, här och här.

Nu har tiden mognat och fakta talar sitt tydliga språk.

I Jönköpings län är 95 % av de som nysmittas av hepatit C missbrukare. 20 % av de som nysmittas av hepatit B  är missbrukare. I Kalmar infördes sprutbytesprogram 2012 efter att fem personer på kort tid smittats med hiv genom att dela orena kanyler.

Vi vet inte heller riktigt hur många sprutmissbrukare det finns i länet. Ett sprutbytesprogram är en väg till kontakt.

Varje nysmittad patient innebär mänskligt lidande men också stora vårdkostnader för behandling. En del av behandlingarna är livslånga. Att jobba med sprutbytesprogram innebär inte att man "bara" byter ut sprutor, det är också en möjlighet att skapa ett socialt nätverk till infektionsvård, missbruksvård, mödravård och socialvård för en utsatt (osynlig) patientgrupp.

Pilotprojektet är tänkt att pågå under två år och sedan följas upp och utvärderas innan beslut om permanent verksamhet tas.

Jag är glad att detta viktiga steg tas för en av samhällets mest utsatta grupper.

fredag, september 06, 2013

Satsning på barn i ekonomiskt utsatta familjer

Mycket bra att Kristdemokraternas förslag om fritidscheck för barn i ekonomiskt utsatta familjer nu också blivit regeringens politik.

Av egen erfarenhet vet jag hur tufft det är när barnen är små och familjens pengar inte räcker till att låta barnen få delta i de fritidsaktiviteter som de gärna skulle vilja delta i. Och nu menar jag inte olika aktiviteter varje dag, utan en i veckan. Som exempelvis att gå på dansskola. Eller att följa med på kanotläger. Det är inte lätt för barnen att inte kunna vara med på aktiviteter som deras kompisar är med i. De blir lite utanför. Och som förälder känner man sig otillräcklig och faktiskt lite misslyckad trots att man slår knut på sig själv för barnens bästa.

Så, bra jobbat av barnminister Maria Larsson!


http://www.svt.se/nyheter/sverige/fritidscheck-ska-hjalpa-fattiga-barn

fredag, augusti 23, 2013

Studieresa till USA

Sitter på ett hotellrum i Malmö. Imorgon bär det av till USA på studieresa med SKLs Sjukvårdsdelegation. Vi ska åka till Boston och New York. Syftet med resan är att inom ramen för hälso- och sjukvården studera kvalitetsutveckling, patient- och brukarmedverkan, patientsäkerhet samt egenvård. Målsättningen är att resan ska ge kunskaper och inspiration som är till nytta när framtida utmaningar hanteras i svensk kontext.

Vi har ett digert och intressant program.

Vi kommer att besöka:
Institute for HealthCare Improvement (www.ihi.org)
Cambridge Health Alluance (www.challiance.org)
North Shore Long Island Jewish Health System (www.northshorelij.com/hospitals)
Hackensack Medical University Center (www.hackensackumc.org)

För mig känns det lite extra intressant att få möjligheten att besöka IHI, då vårt landsting har ett nära samarbete med IHI.

Har aldrig varit i USA, så det ska bli spännande i sig.

torsdag, augusti 15, 2013

Du duger!

Läsvärd artikel idag i Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/wendela/kronikorer/asaerlandson/article17292502.ab

Den handlar om de s k stålmammorna. Är de nöjda med sina val, trivs och mår bra med dem. Fine. Det är deras val och liv.

Men - jag blir lite oroad om de utgör "mallen" för hur en lyckad mamma ska vara. Jag är faktiskt tacksam över att jag fick barn 1988-1992. Det var före internet med alla bloggar och föräldraforum, Facebook, Instagram och alla stålmammor som lyfts fram. Då var det på sin höjd "Vi Föräldrar" som la press på hur man skulle vara en bra (duktig) mamma. Idag är dessa forum oändliga. Forum som inte sällan skapar onödig stress, press och oro över att man gör fel, inte är tillräcklig osv.

Jämförelsens förbannelse. 

söndag, augusti 11, 2013

Sommaren har gått fort

Imorgon är det vardag igen. Och det känns faktiskt bra. Finns många utmaningar att ta tag i.
Idag har jag tvättat, strukit, planerat veckan och läst handlingar. Precis som söndagar brukar vara.

Min sommarledighet har varit välbehövligt skön och rogivande. Nyfiken på vad jag gjort i sommar? Läs här.

Nu finns ny energi inför hösten och jag är fulladdad med D-vitamin. Imorgon  är det vårt vanliga måndagsmöte igen. Kul!

Inför valet 2014

I torsdags presenterades resultatet i Kristdemokraternas provval inför regionvalet 2014. Resultatet gör mig både glad, stolt och hedrad över medlemmarnas förtroende. Det ger också inspiration inför höstens arbete. Stort tack för stödet!

I oktober fastställs listorna inför regionvalet.

Bild från artikel i JP.

 Jnytt om provvalet

Radio Jönköping om provvalet

Höglandsnytt om provvalet

Erbjud rotavirusvaccin

I våras tog jag initiativ till att väcka frågan om att erbjuda vaccin mot rotavirus. Tjänstemännen har i uppdrag att ta fram ett underlag som vi kan fatta beslut om.
Rotavirus är särskilt svårt för små barn. I Finland där man vaccinerar mot rotavirus har man kunnat minska inläggningarna på sjukhus för små barn som drabbats av rotavirus med 70 procent.
Det är viktigt att jobba förebygganade och använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Det är även samhällsekonomiskt lönsamt då det dels minskar inläggningar på sjukhus men även gör att färre VAB-dagar behöver användas.
(Bild från artikel i JP)

fredag, juni 28, 2013

Almedalen nästa

Imorgon bär det av till Almedalen. Har inte varit där på två år. Jag kommer att medverka i ett panelsamtal om cancervård, gå på intressanta och lärorika seminarium, mingla, möta intressanta personer och organisationer, lyssna på Hägglunds tal och förhoppningsvis hinna ta ett dopp. Kanske en saffransglass också.

Jag kommer att vara i Almedalen lördag till onsdag morgon. Det blir intensiva dagar, har ett schema timma för timma. Vill ju hinna med så mycket som möjligt den tid jag är där. Ämnena för mina dagar är allt från läkemedel till cancervård, ADHD och innovationsupphandlingar. Ser fram emot givande möten och lärorika seminarier.

Ikväll har de mer fåfänga förberedelserna gjorts. Typ stryka, skyla de grå och fixa naglar. Väskan är packad och imorgon bär det av mot Oskarshamn och färjan till Visby. Ska försöka hinna uppdatera bloggen från Visby.

Du vet väl om att du kan följa mig på
Facebook: www.facebook.com/miafrisk.KD
Twitter: www.twitter.com/miafrisk
och på Instagram heter jag friskmia

Samarbete för barnens bästa

Idag har jag och kommunalrådet Andreas Sturesson presenterat den nya handlingsplanen för psykisk hälsa barn och unga för media. En viktig satsning som bygger på samverkan och samarbete mellan kommun och landsting, men också civilsamhället. Att vi med gemensamma krafter och resurser ger barn och unga rätt stöd i ett tidigt skede, så möjligheten för ett gott liv ökar.

Radio Jönköping och Jnytt rapporterade från presskonferensen.

Inser när jag ser bilderna från presskonferensen  att jag måste tänka på att le lite mer när jag lyssnar på andra som talar. Ser ju helt bedrövad ut. Men, det är ju faktiskt en allvarlig fråga. Allt för många barn mår inte så bra som vi skulle önska att de gjorde.

De som ser bilderna kan också notera att det finns viss (omedveten) färgsynkning mellan råden;-)

onsdag, juni 26, 2013

Storstädning

Tisdagen ägnades nästan helt åt att rensa skrivbord, sortera papper och rensning av mejlboxar. I min "partimejlbox" hade jag ca 7500 mejl som helt i onödan låg och skräpade och tog plats. Pust!
Nu är det ordning på både mejlboxar, skrivbord och kalender. Känns mycket skönt och befriande inför sommarledighet en. Men också en bra förberedelse inför höstens arbete. 

Före:

Efter:

Terminens "namnskyltar" samlade i en skål:

Anförande om delårsrapport

Ser att jag glömt att lägga in mitt anförande från delårsrapporten som jag skrev att jag skulle göra när jag skrev några korta kommentarer om senaste fullmäktige.

Här är anförandet:

Delårsrapport 1, 2013


Ordförande, ledamöter

Jag vill börja med att yrka bifall till Landstingsstyrelsens förslag till beslut.

Får jag skryta lite? Jag tycker nämligen att det är på sin plats, en dag som denna.

Det är otroligt roligt när våra verksamheter och medarbetare uppmärksammas och prisas för sitt fina arbete. Det är med stolthet och glädje som jag konstaterar att:
Under våren har Ryhov rankats som bästa sjukhus och Värnamo sjukhus som tredje bästa sjukhus i Dagens Medicins ranking av mellanstora sjukhus. Svenska Hygienpriset har tilldelats Höglandssjukhuset. Självdialysen på Ryhov har tilldelats Guldskalpellens hederspris och motiveringen löd så här: ” Pristagarna har tagit begreppet patientmedverkan och patientdelaktighet till en ny nivå genom att skapa en verksamhet där professionen och patienten interagerar på en jämbördig nivå för att förbättra vårdens kvalitet utifrån patientens behov. Medarbetarna har utvecklat sin roll från en vårdande expert till den stödjande coachen, där patienten inbjuds och tillåts ta ett stort ansvar, utan att professionen för ett ögonblick överger sitt ansvar”.
Britt-Mari Banck, sektionschef vid självdialysen, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, har utsetts till Årets banbrytare i vården. Hon är den första som får denna utmärkelse. Stort grattis!

Dessa rankingar, priser mm har möjliggjorts genom politiska beslut som gett ekonomiska förutsättningar för verksamheten och inte minst av den kultur av ständigt förbättringsarbete som genomsyrar vårt landsting genom Qulturums arbete.

Självdialysens arbete visar konkret på bra partnerskap med patienten. I budgeten för 2013 skriver vi om att utveckla fler nya angreppssätt för patientmedverkan och ökat aktivt deltagande av anhöriga och närstående.

Landstingsstyrelsens ordförande har i sitt anförande berört det ekonomiska läget, så jag väljer att lyfta några andra områden under mitt anförande. Men jag vill understryka att det är mycket bekymmersamt att den specialiserade vården beräknas överstiga budget med nästan 140 miljoner kronor detta år. Detta följs noga!

Ordförande,

Vårdskador betyder både mänskligt lidande och ekonomiskt lidande för den som drabbas och för vården innebär det stora kostnader som hade kunnat användas till annan, rätt, vård. Jag kan till exempel nämna att man uppskattar att 4-5 procent av sjukvårdsbudgeten används för att behandla trycksår, d v s en vårdskada. Det är inte lite pengar.

Den senaste mätningen från SKL visar att 10,5 procent av dem som vårdades på länets sjukhus hade en tryckskada eller ett trycksår. Ett resultat bättre än riksnivå, men som borde kunna vara lägre om man arbetar enligt de riktlinjer som finns och med förebyggande insatser.

En grundläggande del i patientsäkerhetsarbetet är att personalen är rätt klädd och följer basala hygienrutiner. Det är en viktig del i att förebygga spridningen av multiresistenta bakterier. I den femte nationella mätningen av placerar sig landstinget åter i topp när det gäller att följa hygienrutiner och klädregler. Det är bra, men det är fortfarande inte full följsamhet. Det är glädjande att det skett en så positiv utveckling när det gäller läkares följsamhet till både hygienrutiner och klädregler. Tvätteriet i Norrköping kan dock inte se att det skett en minskning av användningen av läkarrockar. Är det inte dags att ta bort dem ur sortimentet?

På landstingsstyrelsen i tisdags beslutade vi om att delta i Hjärnkolls arbete med attitydambassadörer. Hjärnkoll är en av regeringens viktigaste satsningar som syftar till att förbättra allmänhetens attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Förändrade attityder bidrar till ett psykiskt friskare Sverige. Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Det finns tyvärr fortfarande många fördomar om psykisk ohälsa. Att det är något skamligt att vara psykiskt sjuk. Fördomar och okunskap som bidrar till att många människor lider i det tysta helt i onödan. För oss kristdemokrater är det en prioriterad fråga att bidra till att stärka och utveckla psykiatrin. Vi kommer nogsamt följa upp arbetet med den nya ledningsplanen för psykiatrin som landstingsstyrelsen godkände i tisdags.

Tillgängligheten är fortsatt god. Det är ständiga utmaningar att jobba för att nå en hållbar tillgänglighet utan berg- och dalbana i köstatistiken. Som patient vill man vara säker på att man kan få vård när man behöver det. Det skapar trygghet. Vår målsättning är att vård ska ges utan onödig fördröjning. Med andra ord en köfri vård. Hög tillgänglighet är grunden för en god vård.

Ungefär var tredje person drabbas någon gång av cancer och utvecklingen av cancervården gör att allt fler överlever. Genom det regionala cancercentrat i sydöstra sjukvårdsregionen pågår ett aktivt arbete för en sammanhållen och effektivare vård för den enskilda patienten så att bästa möjliga cancervård kan erbjudas. Sex löften har getts till regionens invånare och ett av löftena, det första, är att man som cancerpatient ska få behandling inom fyra veckor. Under förra året gick det i snitt 49 dagar innan behandling påbörjades. Endast 22 procent av cancerpatienterna fick vård inom 28 dagar. Det finns stora skillnader mellan olika cancergrupper och inom regionen. Här finns mycket att förbättra och utveckla, både nationellt, regionalt och lokalt om dessa mål ska nås. Men vi har även en hemläxa att göra, för vi kan se i Öppna jämförelser att resultaten i cancervården skiljer sig åt inom länet. Det är inte en jämlik vård och ett av löftena innebär att alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice. Vi behöver exempelvis nivåstrukturera viss cancerkirurgi, erbjuda alla cancerpatienter en kontaktsjuksköterska och öka användningen av multidisciplinära konferenser för bedömning av patienter inför behandlingsstart om vi ska leva upp till våra löften.

Catarina Sjölander kom med en intressant avhandling i våras som visade att anhöriga vid cancersjukdom visade sämre fysisk och psykisk hälsa ett år efter diagnos. Studien pekar på vikten och behovet av bra anhörigstöd vid cancersjukdom för att minska risken för ohälsa och minskat lidande. Vi måste även se de anhöriga och erbjuda bra information och rätt stöd. Det är ett gemensamt ansvar för stat, landsting och kommun. Här har vi en utmaning.

Ordförande,

Till sist vill jag säga något om arbetet med ”de mest sjuka äldre”. Det finns ca 300000 över 65 år med stora behov av vård och omsorg. Det är en prioriterad fråga för oss kristdemokrater att dessa personer får en god och värdig vård. Socialminister Göran Hägglund och Äldreminister Maria Larsson initierade för några år sedan den mest omfattande satsningen, 4,3 miljarder, som någonsin gjorts för att förbättra vården av de mest sjuka äldre. En äldresamordnare är utsedd och det tecknas årliga överenskommelser mellan Socialdepartementet och SKL. Detta är ett utvecklingsarbete som sker i samverkan mellan kommuner och landsting för att få en samordnad och förbättrad vårdprocess för våra äldre med störst behov av vård och omsorg. Man kan se att detta arbete har lett till att mängden ogynnsamma läkemedel till äldre blir färre. Människor är sällan ensamma i dödsögonblicket. Risk för fall, trycksår, undernäring och dålig munhälsa upptäcks och förebyggs. Demensvården förbättras radikalt.

Ju äldre och sjukare en person är desto större är risken att bli akut inskriven i slutenvård. Var femte person över 65 år blir oplanerat återinlagd inom 30 dagar. Vi behöver skapa bättre förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg så att äldre inte ska behöva åka fram och tillbaka mellan olika vårdinrättningar. Konkret handlar det om att arbeta förebyggande, minska undvikbar slutenvård och antalet som läggs in på sjukhus för en andra gång inom 30 dagar. Det är därför vi arbetar med så kallad fokusutskrivning där man identifierar riskpatienter, ringer patienten efter utskrivningen och tydligt ansvar för vårdcentralen att följa upp patienten. Det ska ge en bättre vård och tryggare äldre patienter.

(Som de stora talarna brukar skriva när de skickar ut sina tal, det är det talade ordet som gäller.)

onsdag, juni 19, 2013

Finns inga hundar begravda

Landstingsfullmäktige har sammanträtt i dagarna två i Missionskyrkan i Mullsjö. Det verkar som att den sakrala miljön hade viss påverkan för en moderat citerade första strofen ur "Löftena kunna ej svika" och V hänvisade till både Vatikanen och Tidningen Dagen som stöd för sina argument.

Delårsrapport 1 debatterades och i mitt anförande lyfte jag bland annat patientsäkerhet, Hjärnkoll, cancervården och de mest sjuka äldre. Lägger in anförandet i en separat post.

När jag svarade på oppositionsledarens märkliga misstänksamhet om att "behovsstyrd planering" var en borglig omskrivning för prioritering, blev jag mästrad, pekfingrad och kallad frökenaktig. (Saknade bara ett lilla gumman) Jag frökenaktig? Jag är ju fru sen snart 25 år;-)

I inlägg efter inlägg, fråga efter fråga, från S-ledamöterna kan man ana att de letar efter begravda hundar som inte finns. Majoriteten har faktiskt ingen dold agenda. Men, man kanske utgår från hur det var när S var i majoritet?

Annars var det ACG-systemet som skapade mest debatt genom de interpellationer som ställts.

Noterade även att en av S-ledamöterna fortsatte på härskarteknikens väg när han i sitt anförande om delårsrapporten endast mäktade med att nämna de två manliga gruppledarna i majoriteten vid namn. Vi kvinnor benämndes som "de andra".

Mullsjö kommun har varit fantastiska värdar och visat kommunens bästa. Det är en kommun som andas kultur, friluftsliv och entreprenörskap. 

Tack Tommy Bernevång för bilder från fullmäktige.
söndag, juni 02, 2013

Italiens nationaldag

Vi slog till och firade Italiens nationaldag med ett långkok, Ragú alla Napolatana.
Gott!

torsdag, maj 30, 2013

Bristen på allmänläkare

Dagens Medicin skriver om bristen på allmänläkare. Ja, det behövs fler allmänläkare i primärvården. Jag tror att de flesta landstingen, liksom vårt, satsar på fler AT- och ST-tjänster inom allmänmedicin för att försöka bädda inför framtiden. Dagens Medicin berättar om hur Bra Liv arbetar med att få fler allmänläkare genom utlandsrekrytering och ett utbildningscentrum där de nyrekryterade ges intensiv handledning. Ett bra initiativ!

Frågan är dock, hur får vi fler svenska läkarstudenter att välja allmänmedicin? Det finns ju ett etiskt dilemma i utlandsrekryteringar, då man dränerar andra länder på kompetens.

Självdialysen prisas

Det är väldigt kul när Landstingets verksamhet och personal uppmärksammas för sitt fina utvecklingsarbete. I veckan fick Självdialysen på Ryhov Guldskalpellens hederspris och häromdagen utsågs Britt-Mari Banck, sektionschef på Självdialysen, till Årets Banbrytare. Stort grattis!

Artikel i Dagens Medicin om självdialysen.

onsdag, maj 29, 2013

Bättre sent än aldrig

Insåg imorse att det är ca två veckor kvar tills lillkillen tar studenten och vi har inte ordnat i princip något med utekrukor, altan och balkong.

Idag blev det några timmar till blomköp, leta balkongmöblemang och fixa på altanen.

Årets altan går i tema blått och vitt efter flera år av rosa och lila. "Grundpimpningen" är gjord och nu återstår lite småfix.

Balkongen går i tema medelhav, zink,svart och rött. Men, hur svårt ska det vara att hitta ett möblemang?!? Funderar på att småländskt vänta tills sommarmöbler reas ut...

Näst på tur att ta tag i är rabatten vid balkongen som ska grävas ur, stensättas och dekoreras med krukor. Hoppas på fortsatt ok väder.
lördag, maj 18, 2013

Guidad tur i Paris

Igår fick jag en guidad tur på sex timmar till fots i Paris av vår tjänsteman Frederic som är fransman och har bott i Paris. Det blev besök i en butik med madonnor (vilket jag gillar!), Naturhistoriska museet, falafel i de judiska kvarteren, myntate vid moskén mm

Här är några bilder:

fredag, maj 17, 2013

Ingen svensk president

Vilken märklig eftermiddag/kväll det blev. Valet av president för AER hamnade i ett valkaos eftersom flera val skulle ske samtidigt och frågan som ledde till kaoset handlade om hur förmiddagens stadgeändringar skulle tolkas. Hur många vicepresidenter skulle väljas? Tre enligt förmiddagens beslut eller fem som fanns på valsedeln? Efter debatt och ajourneringar genomfördes sent omsider val av president, kassör och kommittépresidenter. Valet av vicepresidenter ska ske imorgon. Fortfarande oklart hur många.

Tyvärr vann inte vår kandidat från Jönköping presidentvalet. Det krävdes 69 röster för att bli direktvald och Hande från Istanbul fick 70 röster. Håkan Sandgren fick 50 och italienaren fick 16. Trist!

Glädjande nog blev min partikollega från Göteborg, Magnus Berntsson, vald till vicepresident och kassör.

Dagens övningar med stadgeändringar och val ger många tankar och funderingar. Mötesteknik och respekt för beslut finns en del att jobba på.

onsdag, maj 15, 2013

Ska det bli en svensk president?

Idag åker jag till Paris för AERs Generalförsamling. I år är det lite extra intressant eftersom en ny president för AER ska väljas. Det finns tre kandidater, varav en är svensk. Han heter Håkan Sandgren (S) och kommer härifrån Jönköping. Under några år har han på ett mycket bra sätt lett Kommitté 1 i AER och han har också lett Task Force som sett över AERs organisation osv. Håkan skulle behövas som president för att styra upp och få stadga i AER. 
På fredag eftermiddag/kväll vet vi om AER leds av en svensk president för första gången.

tisdag, maj 14, 2013

Förebygg första frakturen

I dagens SvD kan man läsa om benskörhet. En sjukdom som orsakar mycket lidande för dem som drabbas och kostar samhället mer än 6 miljarder per år. Landstinget i Jönköpings län har kommit långt med att förebygga risken för en ny fraktur. Men, det bästa vore ju om man kunde upptäcka riskpatienter innan den första frakturen inträffat. I Halland planerar man att införa osteoporosscreening i samband med mammografi för att tidigt upptäcka kvinnor som riskerar att drabbas av benskörhet. Det ska bli intressant att följa det arbetet.
Varför inte göra ett projekt i sydöstra sjukvårdsregionen med osteoporosscreening? 

Artikeln i SvD: http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=255FF4E6789DD7FC344A382F8E517EBA.rocco4?cid=25968641&rssId=25966031&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d8167658%26amp%3bnew%3dtrue

Onödiga kostnader

Låter nog som en gammal tant nu. Det bjuder jag på.
MEN de skattepengar som måste läggas på att sanera tåget från klotter kunde ha använts till viktigare och bättre saker. Trist!


måndag, maj 13, 2013

Laddar för dagar på resande fot

Ibland händer allt på samma gång. För min del börjar två intensiva, roliga och intressanta veckor nu som ska ta mig till följande platser; Stockholm, Paris, Sicilien, Västervik, Stockholm och Värnamo. Det handlar om panelsamtal om nya läkemedel, AER Generalförsamling, tjejresa, internat med Regionsjukvårdsnämnden, vårdval, arbetsgrupp hälso- och sjukvård och så slutligen gruppmöte.

Det krävs lite planering och logistik för att allt ska fungera. Packningen och handlingarna har jag koll på. Sen får jag hålla tummarna för att tåg och flyg går som det ska.

Men idag är det en "vanlig" kanslidag med måndagsmöte med den politiska ledningen och ikväll ska det sista strykas. Trodde jag skulle hinna strykningen igår, men vi upptäckte att katten pissat i en av garderoberna. En del kläder, väskor och skor fick kastas och resten klarar sig nog med en tvätt. Inte kul alls!

lördag, maj 11, 2013

Shopping med panikkänslor

Fredag, en klämfredag, tog maken och jag en utflykt till Ullared. Målet var att göra lite fynd inför sommaren. Kunde konstatera att det var fler som tänkt samma tanke. Vi kom till Ullared vid 10.30-tiden och möttes av en knökfull parkering. Hjälp!

Hämtade en vagn och tog oss in i varuhuset. Sååå mycket folk! Jag var redo att vända direkt. Folk som rörde sig marginellt snabbare än skyltdockor och hade noll koll på hur man kör en varuvagn. Tacksam över att hälsenorna fortfarande är hela.

Två timmar stod jag ut. Panikkänslorna bubblade i kroppen. Det är inte alls min grej att försöka ge mig på shopping när det är mycket folk, trångt och rörigt. Trots det gjorde vi lite fynd utan att ens ha passerat inredningsavdelningen... Butikerna utanför själva Gekås orkade jag inte ens titta åt efter två timmars inferno.

De två timmarna gav inte mersmak och det lär nog dröja lång tid innan jag vågar mig på ett nytt besök i Ullared. Det tog totalt musten ur mig.

Kanske är det så enkelt som att jag inte är en "shoppingmänniska". Köpa kläder är mer ett nödvändigt ont som måste göras.

fredag, maj 10, 2013

Oväntad nyhet i medierapporten

Varje morgon får jag en medierapport från Landstingets informationsavdelning. Idag var nog första gången någonsin som det fanns en nyhet om en spelare i IFK Norrköping...

Inte riktigt så gammal

I veckan fick partimedlemmarna provvalsutskicket i brevlådan. För den som undrat när hen läst provvalskatalogen kan jag meddela att jag inte är född -19;-)

tisdag, maj 07, 2013

Hemligt avtal för patientens bästa

Vid Landstingsstyrelsens sammanträde idag fattade vi ett enigt beslut om att teckna avtal för läkemedlet Zytiga. Avtalet är belagt med affärssekretess, men Landstingsstyrelsen fick ta del av avtalet under tystnadsplikt. Läs mer här: http://www.lj.se/info_files/infosida33545/10_LJ2013_448_upphandling_rekvisitionslakemedel.pdf

Det är inte lätta beslut att ta, då hemliga avtal inte är något vi vill teckna. Om detta råder politisk enighet. Å andra sidan är det ett läkemedel som är till gagn för svårt sjuka patienter och när NLT gett landstingen en rekommendation att teckna det rabatterade (hemliga avtalet) är det svårt att hålla principen om att inte teckna hemliga avtal när övriga landsting gör det. Patienter i vårt landsting ska ges lika förutsättningar till god vård som i övriga landsting.
Vi hade kunnat besluta om att köpa läkemedlet till s k listpris, men då hade vi gått emot TLVs rekommendation och samtidigt fått betala ett högre pris. Det är inte ansvarsfull användning av skattemedel.

Ja, det här är inga lätta frågor och beslut.

Det behövs en tydlig nationell samordning och hållning när nya (och inte sällan dyra) läkemedel ska introduceras. Men det behövs också en diskussion på både nationell, nordisk och EU-nivå om vi vill hejda utvecklingen av hemliga avtal som inte är till gagn för skattebetalarna.
Landstinget i Jönköpings län gör sitt för att driva på i denna fråga.

lördag, maj 04, 2013

Svåra prioriteringar

Idag har Storgrupp Sjukvård och Landstingsstyrelsen mötts för en gemensam konferens om prioriteringar i vården. Svåra, men viktiga frågor.

Min företrädare Lisbeth Rydefjärd tog initiativ till återkommande Prioriteringskonferenser med dialog mellan politik och profession.

Hur klarar vi en begränsad budget när det kommer nya dyra läkemedel? Svåra frågor men viktigt att våga lyfta dessa för diskussion. Vilka andra behandlingar måste vi avstå? Kan dessa resurser användas på ett bättre sätt?

Landstinget i Jönköping är ett av få landsting som ännu inte undertecknat det hemliga (rabatterade) avtalet för Zytiga. Hemliga avtal är en styggelse. Frågan är hur högt priset kan bli för att hålla en princip? Patienterna får dock ta del av läkemedlet, men för Landstinget sker det till en högre kostnad.

fredag, februari 15, 2013

Äntligen! *uppdaterad*

Idag har Läns-LAKO (landsting och kommuner i samverkan) äntligen fattat beslut om att inrätta ett Barnahus i Jönköpings län. Ett oehört viktigt beslut för barn som utsatts för våld och övergrepp. Men även för unga förövare. Barnet sätts i centrum och myndigheterna samverkar under samma tak. Genom samverkan underlättas och påskyndas bedömning och behandling av dessa barn i en utsatt situation.

Frågan om att inrätta ett barnahus motionerade Socialdemokraterna om 2006 i landstinget och den bifölls i stor politisk enighet 2007. Under 2008 utreddes frågan av Läns-LAKO men tyvärr föll förslaget pga att alla kommuner inte var med och då ville inte åklagaren vara med samt att det var en ekonomisk kris då. Sen har frågan legat på is.
Under förra året initierade jag frågan igen via Läns-LAKO och nu har det gått undan. En kommun, Aneby, har inte tagit ställning till det nya förslaget men övriga kommuner, åklagare, polis och landstinget är överens om att inrätta ett barnahus. Rent fysiskt kommer barnahuset att finnas i Jönköping.

Idag har vi alltså fattat beslut och barnahuset är tänkt att starta 2014. Jag är glad för barnens skull!

Medias rapportering om beslutet:

SVT Jönköpingsnytt
Radio Jönköping
NUtidningen
TV4 Jönköping

Även JP har skrivit om beslutet, men tyvärr kan jag inte länka till artikeln.

onsdag, februari 06, 2013

Ett starkt landsting!

Idag presenterades Landstingets resultat för 2012 och det är ett starkt resultat sett både till kvalitet, måluppfyllelse, tillgänglighet och ekonomi. Även patienterna är mer nöjda med den vård som ges. De fina resultaten är ett gott betyg åt den förda politiken och medarbetarnas fina arbete. Ett stort tack riktas till alla medarbetare i vårt landsting!

De goda resultaten gör att vi står starka och har ett bra utgångsläge inför kommande års utmaningar. Men nu ska inte någon tro att vi slår oss till ro med dessa goda resultat. Det finns alltid saker att utveckla och förbättra. Och just detta kännetecknar vårt landsting - ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete!

Sambandet mellan vårdkvalitet och kostnader

Ofta brukar det sättas likhetstecken mellan hög vårdkvalitet och mycket resurser. Men hur förklarar man då att de landsting som visar högst kvalitet enligt Öppna jämförelser ligger lågt när det gäller kostnader?
Alltså finns det inget tydligt samband mellan höga kostnader och vårdkvalitet. Det handlar snarare om hur man använder resurserna och hur man arbetar med förbättrings- och utvecklingsarbete. Nya metoder och arbetssätt behöver inte vara kostnadsdrivande. En annan nyckel är att erbjuda en patientsäker vård.

lördag, januari 12, 2013

Starta ett Barnahus i Jönköping!

Igår deltog jag och kommunalrådet Andreas Sturesson i ett studiebesök på Barnahuset i Linköping. Ett mycket givande och intressant studiebesök. Frågan om Barnahus har tidigare utretts i Jönköping men 2008 lades förslaget på is då två kommuner inte ville vara med och då drog sig även Åklagarmyndigheten ur. Jag väckte frågan på nytt i Läns-LAKO under förra året och ny ska ett nytt förslag tas fram och målsättningen är att ett Barnahus ska kunna starta under 2014. Det är en viktig satsning för att hjälpa barn som utsatts för våld och övergrepp.

Jnytt, Radio Jönköping och JP har rapporterat om att Kristdemokraterna tagit tag i frågan om att starta ett Barnahus i Jönköping.

Invigning av hybridsal i Eksjö

Idag har det varit invigning av Europas största och mest moderna operationssal, hybridsalen, på Höglandssjukhuset i Eksjö. Denna investering är en viktig satsning för framtiden och kommer att utveckla kirurgin till stor nytta för patienterna.

Följ detta arbeta på bloggen hybridsal.blogspot.se

Här är några bilder från dagen: