tisdag, maj 07, 2013

Hemligt avtal för patientens bästa

Vid Landstingsstyrelsens sammanträde idag fattade vi ett enigt beslut om att teckna avtal för läkemedlet Zytiga. Avtalet är belagt med affärssekretess, men Landstingsstyrelsen fick ta del av avtalet under tystnadsplikt. Läs mer här: http://www.lj.se/info_files/infosida33545/10_LJ2013_448_upphandling_rekvisitionslakemedel.pdf

Det är inte lätta beslut att ta, då hemliga avtal inte är något vi vill teckna. Om detta råder politisk enighet. Å andra sidan är det ett läkemedel som är till gagn för svårt sjuka patienter och när NLT gett landstingen en rekommendation att teckna det rabatterade (hemliga avtalet) är det svårt att hålla principen om att inte teckna hemliga avtal när övriga landsting gör det. Patienter i vårt landsting ska ges lika förutsättningar till god vård som i övriga landsting.
Vi hade kunnat besluta om att köpa läkemedlet till s k listpris, men då hade vi gått emot TLVs rekommendation och samtidigt fått betala ett högre pris. Det är inte ansvarsfull användning av skattemedel.

Ja, det här är inga lätta frågor och beslut.

Det behövs en tydlig nationell samordning och hållning när nya (och inte sällan dyra) läkemedel ska introduceras. Men det behövs också en diskussion på både nationell, nordisk och EU-nivå om vi vill hejda utvecklingen av hemliga avtal som inte är till gagn för skattebetalarna.
Landstinget i Jönköpings län gör sitt för att driva på i denna fråga.

Inga kommentarer: