onsdag, maj 15, 2013

Ska det bli en svensk president?

Idag åker jag till Paris för AERs Generalförsamling. I år är det lite extra intressant eftersom en ny president för AER ska väljas. Det finns tre kandidater, varav en är svensk. Han heter Håkan Sandgren (S) och kommer härifrån Jönköping. Under några år har han på ett mycket bra sätt lett Kommitté 1 i AER och han har också lett Task Force som sett över AERs organisation osv. Håkan skulle behövas som president för att styra upp och få stadga i AER. 
På fredag eftermiddag/kväll vet vi om AER leds av en svensk president för första gången.

Inga kommentarer: