tisdag, maj 14, 2013

Förebygg första frakturen

I dagens SvD kan man läsa om benskörhet. En sjukdom som orsakar mycket lidande för dem som drabbas och kostar samhället mer än 6 miljarder per år. Landstinget i Jönköpings län har kommit långt med att förebygga risken för en ny fraktur. Men, det bästa vore ju om man kunde upptäcka riskpatienter innan den första frakturen inträffat. I Halland planerar man att införa osteoporosscreening i samband med mammografi för att tidigt upptäcka kvinnor som riskerar att drabbas av benskörhet. Det ska bli intressant att följa det arbetet.
Varför inte göra ett projekt i sydöstra sjukvårdsregionen med osteoporosscreening? 

Artikeln i SvD: http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=255FF4E6789DD7FC344A382F8E517EBA.rocco4?cid=25968641&rssId=25966031&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d8167658%26amp%3bnew%3dtrue

Inga kommentarer: