torsdag, maj 30, 2013

Bristen på allmänläkare

Dagens Medicin skriver om bristen på allmänläkare. Ja, det behövs fler allmänläkare i primärvården. Jag tror att de flesta landstingen, liksom vårt, satsar på fler AT- och ST-tjänster inom allmänmedicin för att försöka bädda inför framtiden. Dagens Medicin berättar om hur Bra Liv arbetar med att få fler allmänläkare genom utlandsrekrytering och ett utbildningscentrum där de nyrekryterade ges intensiv handledning. Ett bra initiativ!

Frågan är dock, hur får vi fler svenska läkarstudenter att välja allmänmedicin? Det finns ju ett etiskt dilemma i utlandsrekryteringar, då man dränerar andra länder på kompetens.

Inga kommentarer: