lördag, januari 12, 2013

Starta ett Barnahus i Jönköping!

Igår deltog jag och kommunalrådet Andreas Sturesson i ett studiebesök på Barnahuset i Linköping. Ett mycket givande och intressant studiebesök. Frågan om Barnahus har tidigare utretts i Jönköping men 2008 lades förslaget på is då två kommuner inte ville vara med och då drog sig även Åklagarmyndigheten ur. Jag väckte frågan på nytt i Läns-LAKO under förra året och ny ska ett nytt förslag tas fram och målsättningen är att ett Barnahus ska kunna starta under 2014. Det är en viktig satsning för att hjälpa barn som utsatts för våld och övergrepp.

Jnytt, Radio Jönköping och JP har rapporterat om att Kristdemokraterna tagit tag i frågan om att starta ett Barnahus i Jönköping.

Inga kommentarer: