onsdag, februari 06, 2013

Sambandet mellan vårdkvalitet och kostnader

Ofta brukar det sättas likhetstecken mellan hög vårdkvalitet och mycket resurser. Men hur förklarar man då att de landsting som visar högst kvalitet enligt Öppna jämförelser ligger lågt när det gäller kostnader?
Alltså finns det inget tydligt samband mellan höga kostnader och vårdkvalitet. Det handlar snarare om hur man använder resurserna och hur man arbetar med förbättrings- och utvecklingsarbete. Nya metoder och arbetssätt behöver inte vara kostnadsdrivande. En annan nyckel är att erbjuda en patientsäker vård.

Inga kommentarer: