söndag, augusti 11, 2013

Erbjud rotavirusvaccin

I våras tog jag initiativ till att väcka frågan om att erbjuda vaccin mot rotavirus. Tjänstemännen har i uppdrag att ta fram ett underlag som vi kan fatta beslut om.
Rotavirus är särskilt svårt för små barn. I Finland där man vaccinerar mot rotavirus har man kunnat minska inläggningarna på sjukhus för små barn som drabbats av rotavirus med 70 procent.
Det är viktigt att jobba förebygganade och använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Det är även samhällsekonomiskt lönsamt då det dels minskar inläggningar på sjukhus men även gör att färre VAB-dagar behöver användas.
(Bild från artikel i JP)

Inga kommentarer: