tisdag, oktober 15, 2013

Vaccinering mot Rotavirus

I dagens budgetförslag föreslår majoriteten att barn ska erbjudas kostnadsfri vaccinering mot rotavirus från och med 1 juli 2014.

Rotavirus är den vanligaste orsaken till svår magsjuka som kräver vård på sjukhus för barn som är 6 månader-2 år. Mätningar visar att ungefär 30000 barn söker vård på grund av rotavirusinfektion, varav 3000 barn behöver sjukhusvård. Rotavirus är mycket smittsamt. Rotavirusinfektionerna sammanfaller i tid med vinterkräksjukan och RS-virus, då det är hög belastning på vården. Förutom lidande för barnen och familjerna som drabbas av infektionen ger det kostnader för sjukhusvård och ett skattebortfall när föräldrarna inte kan arbeta. Med andra ord en förebyggande åtgärd som är samhällsekonomiskt lönsam. I Finland där alla barn erbjuds denna vaccinering har man kunnat minska inläggningar pga rotavirusinfektion med 70 procent. Fler länder erbjuder detta vaccin.

Stockholms landsting har tagit beslut om att införa detta vaccin från och med våren 2014. Landstinget i Jönköpings län är därmed det andra landstinget som erbjuder detta vaccin till barnfamiljer.

Vaccinet ges i form av droppar som ska ges till spädbarn.

Radio Jönköping rapporterar om satsningen på kostnadsfritt vaccin

Inga kommentarer: