onsdag, juni 19, 2013

Finns inga hundar begravda

Landstingsfullmäktige har sammanträtt i dagarna två i Missionskyrkan i Mullsjö. Det verkar som att den sakrala miljön hade viss påverkan för en moderat citerade första strofen ur "Löftena kunna ej svika" och V hänvisade till både Vatikanen och Tidningen Dagen som stöd för sina argument.

Delårsrapport 1 debatterades och i mitt anförande lyfte jag bland annat patientsäkerhet, Hjärnkoll, cancervården och de mest sjuka äldre. Lägger in anförandet i en separat post.

När jag svarade på oppositionsledarens märkliga misstänksamhet om att "behovsstyrd planering" var en borglig omskrivning för prioritering, blev jag mästrad, pekfingrad och kallad frökenaktig. (Saknade bara ett lilla gumman) Jag frökenaktig? Jag är ju fru sen snart 25 år;-)

I inlägg efter inlägg, fråga efter fråga, från S-ledamöterna kan man ana att de letar efter begravda hundar som inte finns. Majoriteten har faktiskt ingen dold agenda. Men, man kanske utgår från hur det var när S var i majoritet?

Annars var det ACG-systemet som skapade mest debatt genom de interpellationer som ställts.

Noterade även att en av S-ledamöterna fortsatte på härskarteknikens väg när han i sitt anförande om delårsrapporten endast mäktade med att nämna de två manliga gruppledarna i majoriteten vid namn. Vi kvinnor benämndes som "de andra".

Mullsjö kommun har varit fantastiska värdar och visat kommunens bästa. Det är en kommun som andas kultur, friluftsliv och entreprenörskap. 

Tack Tommy Bernevång för bilder från fullmäktige.
Inga kommentarer: