måndag, juni 04, 2012

Samarbete mellan regionerna i Europa

Befinner mig i Umeå i två dagar för möte med AER Sverige. Viktiga diskussioner om hur vi vill utveckla AER.
AER är ett viktigt samarbetsorgan för regioner i Europa som arbetar med utveckling av regionerna inom olika områden, men också för att påverka EUs beslut.

Kontakter mellan regioner knyts och erfarenheter delas. Mycket lärorikt.

AERs generalsekreterare Pascal Goergen (bild) berättade om en ny strategi och vision för AER.

Inga kommentarer: