fredag, juni 08, 2012

Mer pengar till barn- och kvinnohälsovården

I dagens JP kan man läsa att föräldrargrupperna för förstagångsföräldrar ska dras in. En för mig märklig prioritering, då det förebyggande arbetet är otroligt viktigt.
Belastningen på barn- och kvinnohälsovården har ökat när det föds fler barn och därför görs en resursförstärkning redan i år (inte nästa år som det står i tidningen).
Att det föds fler barn är glädjande och positivt!

Landstingsstyrelsen fattar beslut om resursförstärkning på tisdag.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Om du tycker att prioriteringen är märklig kan du väl bestämma att de ska prioritera på ett annat sätt. Är det inte politikerna som styr i landstinget?

Mia sa...

Visst är det politikerna som styr i landstinget och det sker genom budget och flerårsplan. Då det förebyggande och hälsofrämjande arbetet går som en röd tråd genom budget- och flerårsplan är det för mig märkligt att man prioriterar ned det.