söndag, december 16, 2012

Väntetider inom psykiatrin

Idag sändes en nyhet på Radio Jönköping om väntetiderna inom psykiatrin. Oppositionen vill ha siffror på tiden mellan första besök och behandling, vilket kan redovisas för somatisk vård. Det är också så att det är ett krav att mäta väntetiden till behandling/operation inom exempelvis kirurgi och ortopedi för att få del av kömiljarden. Något sådant krav finns inte för psykiatri. Där är det tid för första besök som mäts. I augusti var det 15 patienter i vårt län som väntat längre än 60 dagar på ett första besök. På sajten väntetider i vården kan man se att det är högst fyra veckors väntetid på ett första besök inom psykiatrin i länet.

Det är inte alldeles enkelt att hitta rätt mätmetod för när behandling påbörjas. Det kan ju vara så att behandlingen startar redan vid första besöket i form av läkemedel. När det gäller utredning för en neuropsykiatrisk diagnos för vuxna vet vi att väntetiderna är alldeles för långa, även om vi halverat dem från 3 år när vi tog över styret av landstinget till 1,5 år. Här handlar det också om att svara upp med stöd när en diagnos getts. Detta gäller även kommunerna.

Anledningen till att inte tid för behandling inom psykiatri omfattas av kömiljarden är just svårigheten med att veta vad som ska mätas. Jag har lyft frågan med socialministern och man tittar på detta.

Nu när även psykiatrin i vårt landsting är inne i Cosmic ska det kunna gå att mäta tid från första besök till påbörjad behandling så att vi får siffror på hur det ser ut och kan göra uppföljningar. Och givetvis är det så att psykiatrin har gett behandling utifrån behov utan att vi har kunnat mäta det i statistik.

Inga kommentarer: