torsdag, november 29, 2012

Patientsäkerhet i fokus

Den här veckan har Dagens Samhälle ett temanummer om patientsäkerhet. Läs! http://t.co/QaWwHBMl

Patientsäkerhet är ett viktigt och prioriterat område att arbeta med och regeringen med Göran Hägglund har verkligen satt fokus på det. I vårt landsting är det också ett prioriterat arbete. Jag lyfter nog detta i alla mina anföranden och vi jobbar aktivt för att få en mer säker vård. Kan vi minimera vårdskadorna sparar vi främst onödigt mänskligt lidande, men frigör också resurser till annan vård. I vårt landsting kostar vårdskadorna ca 300 miljoner per år. Pengar som kan användas på ett bättre sätt!

Inga kommentarer: