fredag, juni 13, 2014

Ska landstinget bekosta hemförlossning?

Är det en mänsklig rättighet att det offentliga ska finansiera assistans vid hemförlossning? Ja, det anser en blivande mamma i Jönköpings län. Hon har överklagat Landstingets avslag på begäran om barnmorskeassistans till Förvaltningsrätten. 

Vårt landsting erbjuder förlossning på något av våra tre sjukhus då professionen anser att det behövs tillgång till avancerad vård vid en förlossning för att kunna erbjuda en god och patientsäker vård. Jag förlitar mig på deras kunskap, evidens och erfarenhet.

Idag är det ett av 21 landsting som erbjuder kostnadsfri assistans vid hemförlossning. För mig är det viktigt att vi erbjuder en god och patientsäker vård och att befintliga (knappa) resurser (personal och kronor) används på bästa sätt för våra länsinvånare.

Vad tycker du?

Radio Jönköpings inslag: http://t.sr.se/Uy4tfg

Inga kommentarer: