tisdag, januari 21, 2014

Vilka frågor är viktigast för dig?

Arbetet pågår för fullt med att ta fram ett regionalt valmanifest inför höstens val. Jag har fått förtroendet att leda detta arbete. 
Det ska bli ett valmanifest som omfattar områdena hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional utveckling, kultur, turism, utbildning, infrastruktur, kollektivtrafik och näringsliv. Man kan ju faktiskt säga att alla dessa områden är regional utveckling, områden som är viktiga för ett gott liv i Jönköpings län. Områden som den nya Regionkommunen har ansvar för. 

Vilka konkreta frågor är viktigast för dig? Vad behöver vi utveckla och förbättra för att Jönköpings län ska vara bästa län att växa upp i?

Inga kommentarer: