måndag, januari 20, 2014

Om preventivmedelssubvention för unga

På det sista sammanträdet före jul med landstingsstyrelsen togs ett enigt beslut om att följa SKL:s rekommendation om preventivmedelssubvention för unga.

Du kan läsa beslutsunderlaget här: http://www.lj.se/info_files/infosida33545/11_LJ2013_1581_gemensam_enhetlig_modell_preventivmedelssubvention.pdf

I korthet innebär beslutet att landstinget subventionerar preventivmedel inom läkemedelsförmånen för unga upp till man fyller 26 år och kostnaden blir 100 kronor/år.

Vårt landsting har varit ett av få landsting som tidigare subventionerat alla preventivmedel, även dem utanför förmånen, för tjejer upp till 20 år. Det är fortfarande så att det är ett fåtal landsting som subventionerar alla preventivmedel.

Syftet med beslutet har varit att få en mer jämlik och enhetlig subventionering av preventivmedel i Sverige. Men också att fler preventivmedel bör ingå i läkemedelsförmånen. Man måste fråga sig, varför ingår inte de nya p-pillren i läkemedelsförmånen? En fråga som bör ställas till TLV och läkemedelsbolagen.

Detta beslut har väckt en hel del reaktioner eftersom 1/3 av alla preventivmedel som skrevs ut under förra året till tjejer under 20 år inte omfattas av de nya subventionsreglerna, vilket innebär en högre kostnad för tjejerna om man vill fortsätta med samma preparat. Det finns dock en undantagsregel som kan användas om det finns medicinska skäl att förskriva ett preparat som inte ingår i förmånen. En undantagsregel som var viktig för mig för att kunna ta beslut om att följa SKL:s rekommendation.

Ungdomsmottagningen reagerade starkt (se artikel http://www.jonkopingsposten.se/regionalt/unga-mister-stod-p-piller) och de kontaktade mig och ville ha ett samtal. Givetvis svarade jag direkt och bestämde en tid. Idag har vi trättats och samtalat i nästan två timmar. Jag fick förklara hur vi resonerat och varför vi fattat det beslut som vi fattat och de berättade om hur de såg på saken. Jag fick även med mig en hel del praktiska frågor som vi behöver lösa. Jag tycker att det var ett bra möte.

Inga kommentarer: