torsdag, februari 20, 2014

Valfeber?

Har socialdemokraterna i Landstinget drabbats av valfeber? Ja, man kan ju undra när de börjat interpellera om enskilda partiers förslag som ännu inte är föremål för behandling.

Se inslag på Radio Jönköping: http://t.sr.se/1ct1GJp

Kristdemokraterna har föreslagit att Regionsjukvårdsnämnden bör utreda förutsättningarna för en gemensam ambulanshelikopter i Sjukvårdsregionen (Östergötland, Jönköping, Kalmar). 
Det finns inget motsatsförhållande i detta och den ambulansutredning som är gjord. 

S verkar inte heller förstå fördelen med en ambulanshelikopter när det gäller snabba livsavgörande vårdinsatser vid exempelvis en svår trafikolycka.

Drar slutsatsen att S säger nej till en ambulanshelikopter och därmed en nödvändig utveckling av den prehospitala vården.

Inga kommentarer: