fredag, april 20, 2012

Fokus på de mest sjuka äldre

Socialminister Göran Hägglund talar om regeringens satsning på de mest sjuka äldre på Alliansens gemensamma gruppmöte på Äldreriksdagen.

Satsningen omfattar 4 miljarder.
Läs mer om satsningen på www.regeringen.se/demestsjukaaldre

Du kan också följa regeringens Äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm på Twitter @mestsjukaaldre

Inga kommentarer: