fredag, februari 13, 2015

Konsten att slå in öppna dörrar

Idag kan man bl a läsa i JP att oppositionen vill ge sjuksköterskor studielön. Den möjligheten ges redan sjuksköterskor i dag i vår region som vill specialisera sig. Och enligt uppgift ger vår region i jämförelse med andra landsting hyfsat bra villkor med studielön, ersättning för kurslitteratur, resor och övernattningar.


Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor är mer än bara studielön. Och det hoppas jag att oppositionen vet. I budget för 2015 har Alliansen skrivit in att vi ska verka för ett nationellt kollektivavtal mellan Vårdförbundet och SKL, istället för att varje landsting/region snickrar ihop sin egen modell. Det är bra om sjuksköterskor som ska specialisera sig ges lika villkor i hela landet, då bristen på specialistsjuksköterskor är nationell. Så denna fråga är ingalunda ny. Och vi driver på frågan framåt. Än en gång slår oppositionen in öppna dörrar i jakten på att visa sig handlingskraftiga.

Inga kommentarer: