lördag, maj 26, 2012

Fortsatt satsning på psykiatrin!

Är stolt över att Göran Hägglund och regeringen fortsätter satsningen på psykiatrin. Det är ett område som tidigare varit eftersatt under lång tid och det återstår en hel del arbete för att höja kvaliteten på psykiatrin, men också för att förändra attityden i samhället till psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem, du eller jag eller någon i vår närhet, kommer att drabbas av psykisk ohälsa. Då ska man veta att man får rätt hjälp i tid när behov finns.

2 kommentarer:

BG sa...

Lätt att säga. Det är i princip omöjligt att en sängplats idag var som helst i landet om man känner sig behöva det. Istället har man på många håll satsat på mobila team. Det är inget som man tagit beslut om med patienterna i samråd. Så jag undrar vad som är den kvalite som du pratar om?
I princip skall man komma med en kniv i handen som man lägger mot sin egen strupe för att ens få en dr att höja ögonbrynen och titta på ens problematik... Jag tror inte att du och dina kollegor ser verkligheten utan på ev studiebesök så är det personalen som tillfrågas snarare än patienterna.

Mia sa...

Ursäkta att jag har missat att svara på din kommentar.

Jag vet inte var du hör hemma i landet, men jag känner inte igen mig i din beskrivning.

I Jönköpings län har vi en utvecklingsplan för psykiatrin som vi arbetar med. Det tar tid att förbättra ett område som länge varit eftersatt, men ambititionen och viljan finns i Jönköpings län.