onsdag, maj 16, 2012

Hälsosamtal kan INTE prioriteras bort!Läste något förvånat i JP idag att verksamheten inom Jönköpings sjukvårdsområde prioriterar bort hälsosamtalen för förstagångsföräldrar för att få bukt på underskotten i ekonomin. Mig veterligen är landstinget fortfarande en politiskt styrd organisation och verksamheten kan därför inte prioritera bort politiskt fattade beslut. Det är ett beslut som ligger hos oss politiker!
Landstingsfullmäktige har nämligen både fattat beslut om att införa dessa hälsosamtal (kristdemokratisk motion som vann bifall när vi var i opposition) och skjutit till resurser för att dessa ska genomföras. Alltså kan inte dessa samtal prioriteras bort.

Nu utreds ett nytt ersättningssystem och jag utgår från att det följer patienten i högre grad än dagens ekonomisystem. Att det t ex  finns en "peng" för vad ett barn kostar under BVC-tiden enligt basprogram. 

Inga kommentarer: