tisdag, februari 22, 2011

Hur bra är din vårdcentral?

Idag presenterades den nationella Patientenkäten som redovisar patienternas nöjdhet med sin vårdcentral och den vård som ges.

1 juni 2010 infördes vårdval i Jönköpings län och patienten väljer själv vilken vårdcentral hen vill gå till. Enkätresultatet visar att det finns skillnader mellan vårdcentralerna i länet. Det finns skillnader mellan vårdcentralerna Bra Liv (Landstingets) och mellan de privata. Enkäten blir på detta sätt en del i ett förbättrings- och utvecklingsarbete. Det är ju numera konkurrens om patienterna. Patienterna kan själva gå in och jämföra resultaten för vårdcentralerna. Man kan kalla det "konsumentupplysning". Är du nöjd med Din vårdcentral?


Glädjande är att att länsinvånarna i högre grad än befolkningen i riket anser att de får den vård de behöver och att man gärna rekommenderar sin vårdcentral. I övrigt ligger länets vårdcentraler på rikssnitttet.

Inga kommentarer: