torsdag, februari 24, 2011

Från I till T-samhälle

Mats Lindgren, Kairos future, är alltid lika intressant och tankeväckande att lyssna till. Idag föreläste han om trender och utmaningar inför Regionstyrelsen. Han pratade om T-samhället, tankesamhället, som karaktäriseras av professionella nätverk, högutbildade i privat sektor, stora täta regioner, nya företag, unga branscher, patent och specialiserade. Jönköpings län är inte ett T-samhälle, utifrån dessa kriterier. Hur kan Jönköpings län bli ett T-samhälle? Ja, vägen dit kommer förhoppningsvis att stakas ut i den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) som ska arbetas fram i en bred process. Ska bli intressant att vara delaktig i det arbetet!

1 kommentar:

Steve sa...

Låter intressant, att jobba i en bred RUS-process. Tycker jag som dessutom bor i ett T-samhälle (Örebro län).