måndag, september 26, 2011

Med sikte på framtidens sjukvård

Idag har företrädare för verksamheten, den politiska ledningen, förvaltningsledningarna, patientorganisationer och vårdgrannar varit samlade till en heldags workshop om framtidens sjukvård. Siktet är inställt på 2020-2025.

Hur ser vårdbehoven, demografin, patientens roll, medicinsk teknisk utveckling etc ut om 10-15 år? Vad behöver vi förändra, förbättra och utveckla för att klara framtidens utmaningar inom vården? Vilka krav och förväntningar ställs på framtidens hälso- och sjukvård? Syftet är att arbeta fram en plan som ska ligga till grund för personalplanering och investeringar i byggnader och utrustning.

Vi fick ta del av intressanta korta föredrag om nytänkande inom vården och trender och utmaningar.

Ska man försöka dra några slutsatser av dagens diskussioner handlade det mycket om att jobba förebyggande och hälsofrämjande, digitalisering, patientens delaktighet samt att förbättra vårdprocesserna och samverkan.

I det grupparbete som jag deltog i konstaterade vi att; "varför vänta till 2020 när vi kan göra mycket av det vi diskuterar redan imorgon?".

I slutet av året presenteras en rapport med angelägna framtidsfrågor som vi politiker måste ta ställning till hur vi vill gå vidare med.

4 kommentarer:

Steve sa...

Det jag tycker sjukvården i första hand skall jobba med är bemötandet av patienten. Jag har ett antal fasansfulla erfarenheter. Känner till vårdenheter som inte borde få ta emot, än mindre behandla människor.
Det finns oxå enheter som är förträffliga.Här är två inlägg från min blogg på detta tema:
- http://stevereflekterar.blogspot.com/2010/09/ohly-svingar-vilt.html
- http://stevereflekterar.blogspot.com/2011/08/centern-soker-profilfragor.html

AT-läkare sa...

Har du och dina vänner jobbat i vården på sistone? Vet ni vad ni har för förutsättningar att jobba utifrån när ni tar sikte på framtiden? Jag tror faktiskt inte ni har en aning om vad det är för känslor patienter och personal upplever i dagens sjukvård. Har jag fel? Isf ge mig ett gott exempel som motbevisar mig!

Mia sa...

Steve// Borde ju ha skrivit att alla diskussioner i princip landade i bemötandefrågor. Miss av mig. Det är en fråga som ständigt lyfts och som vi jobbar aktivt med. Ett gott bemötande är ju grunden för god och säker vård.

Mia sa...

AT-läkare// Ja, vi har ett bra underlag när vi diskuterar framtidens vård. Ett underlag som är framtaget tillsammans med företrädare från vården.
Dialogen sker ju tillsammans med professionen. På workshopen deltog läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter m fl som jobbar inom vården.

Jag vet inte om du jobbar i Landstinget i Jönköpings län, men jag tycker att vi har bra koll på vad både personal och patienter tycker om vården. Personalens synpunkter kommer t ex fram i Dialogen och vårt landsting ligger bra till när AT-läkare rankar sjukhusen. Patienternas synpunkter får vi bl a del av via Patientenkäten och Vårdbarometern.
Kvaliteten på vården kan vi bl a läsa av i Öppna jämförelser. Så underlag saknas inte och det finns ständigt områden som kan förbättras och utvecklas.
Läs gärna Årsredovisningen för 2010 http://www.lj.se/info_files/infosida33544/arsredovisning_2010_dokument.pdf

Om du finns i Jönköpings län, mejla mig så kan vi ta en fika och prata om hur vi kan utveckla och förbättra vården om du vill.