onsdag, oktober 19, 2011

En offensiv och ansvarsfull budget

I måndags presenterade majoriteten i Landstinget budgeten för 2012. Det är en både offensiv och ansvarsfull budget i ett tufft läge med stora orosmoln på himlen. Ett av dem handlar om förslaget till nytt kommunalt utjämningssystem som innebär att vårt landsting blir 250 miljoner fattigare 2013-2015. En utmaning som heter duga.2012 gör vi en kraftsamling som syftar till förbättrad folkhälsa och minskade sjukvårdskostnader i framtiden. Det handlar bl a om vården av de mest sjuka äldre, patientsäkerhet, e-hälsa, egenvård och förbättrade vårdprocesser.

Vi gör även satsningar inom några prioriterade områden.
Här är några av satsningarna:
- genomförande av utvecklingsplanen för psykiatrin
- förstärkning av de palliativa specialistteamen
- införande av telefonnumret 1177 för sjukvårdsrådgivning
- hälsosamtal

Ett av de förslag i budgeten som diskuteras är att vi inför en avgift om man avokar sin tid senare än tre dagar före avtalad tid. Omvänt gäller även för vårdgivaren. Avgiften motsvarar den patientavgift som man skulle ha betalat för besöket. Syftet är inte att detta förslag ska ge intäkter, utan att vi ska använda våra gemensamma resurser på bästa sätt. Idag är det 80000 sena avbokningar, tider som inte kan erbjudas en annan patient. Det vill vi ändra på för att öka tillgängligheten till vården och korta köerna. Vi inför även ökade möjligheter att själv kunna boka tid via Mina vårdkontakter på nätet.

Detta inlägg görs via den läsplatta som jag testar. Håller på och lär mig den, men lyckas inte för tillfället att länka till vårt pressmedelande om budgeten på landstingets hemsida.

Inga kommentarer: