torsdag, oktober 27, 2011

Kommentarer från tisdagens fullmäktige

Detta inlägg försökte jag posta via iPad igår, men det gick inte alls. Så nu kommer det tyvärr ännu en dag senare.

Några kommentarer från gårdagens landstingsfullmäktige. På dagordningen stod bl a delårsrapport 2, regional kulturplan och en återremitterad motion om sprutbytesprogram.

Angående debatten om delårsrapporten finns det inte så mycket att säga. Noterade dock att (S) anser att man inte ska ha så höga ambitioner utan att det är bättre att sätta mål som man garanterat kan nå för att få 100 procents måluppfyllelse. Hur är det ordspråket lyder? " Bättre att lyss till den sträng som brast än aldrig spänna bågen."
Såg att JP citerat mig från debatten. "Låt spriten flöda" apropå att jag anser att följsamheten till handhygienrutinerna ska vara 100 procent. Idag är de 89 procent. Det är viktigt att dessa rutiner följs för att minimera risken för spridning av multiresistenta bakterier.
Undrar stilla vad det är för hemsk bild JP har?!?

Kulturplanen antogs i stor konsesus. Dock stod Sverigedemokraterna för häpnadsväckande inlägg i kulturdebatten. Det var mångkultur som uberideologi ( lyckas inte skriva tyskt u), att man inte vill ha ett mångkulturellt samhälle och så lite förvirrat prat om svensk kultur. Allt kryddat med passande statistik och befängda påståenden.

Det kunde jag inte låta vara oemotsagt. Sverigedemokraternas människosyn skiljer sig fundamentalt från min kristdemokratiska människosyn. Det är också dags att inse att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Jag är övertygad om att möten mellan människor och kulturer berikar och utvecklar samhället om vi möts med ömsesidig respekt för likheter och olikheter.

Den återremitterade motionen om sprutbytesprogram fick ett salomoniskt yttrande. Det tas varken ställning för eller emot, utan hänvisar till Riksdagens behandling av Missbruksutredningen. När vårt landsting yttrade sig över motionen ställde vi oss bakom att landstinget ensamt ska kunna besluta om införande av sprutbytesprogram. Bra tycker jag.

Inga kommentarer: