måndag, december 05, 2011

Fler psykologer, inte färre

I dagens JP kan man läsa en artikel där en företrädare för RSMH säger att det är färre psykologer i dag än på 1980-talet. Det stämmer faktiskt inte. 1999 fanns det 77 psykologer anställda, 2011 finns det 113 psykologer.

Visst är det bekymrande att personalomsättningen är hög bland psykologerna, högre än andra personalgrupper. Det är viktigt att unga psykologer (PTP-psykologer) får stöd och handledning och inte sätts i för tufft arbete. Men att kalla PTP-psykologer för praktikanter är inte rättvisande. Vi säger väl inte att en AT-läkare är en praktikant?
De senaste åren har det gjorts kraftfulla satsningar på att höja lönenivån för psykologer och idag är medellönen 34 500 kr, vilket är i snitt med riket.

Enligt Öppna jämförelser är Jönköpings län tillsammans med Blekinge, Halland och Kronoberg bäst på tillgänglighet. Ingen behövde vänta längre än 90 dagar på att få komma på besök i vuxenpsykiatrin. Utvecklingsplanen för vuxenpsykiatrin genomförs och det kommer förhoppningsvis att visa sig även i Öppna Jämförelser där Landstinget hamnar på genomsnittet på de flesta indikatorerna.

Inga kommentarer: