måndag, december 05, 2011

Öppna jämförelser ger bättre vård

Öppna jämförelser är ett viktigt redskap i utvecklings- och förbättringsarbetet. Vi ser hur vården i vårt landsting står sig jämfört med andra landsting och vi kan lära oss av hur andra landsting arbetar för att utveckla vården. Det finns alltid saker som vi kan göra utveckla för att stärka en vård av hög kvalitet som är patientsäker och tillgänglig. Och som helhet ökar kvalititeten i vården år för år. Öppna jämförelser är ett kvitto på det.

85 procent av länsborna upplever att dehar tillgång till den vård de behöver, vilket är bland de fem bästa resultaten i landet. Mer om resultaten för Landstinget i Jönköpings län hittar du här.

Som politiker vill man ju gärna lyfta fram Landstingets resultat som ligger i topp. Men jag tänkte kommentera en av indikatorerna där Landstinget ligger i botten, även om det är ett litet underlag och den statistiska osäkerheten är stor. Det handlar om förtidigt födda barn som vårdas på neontalavdelning för vårdrelaterad infektion. Snittet i riket är att 2 procent av barnen drabbas, Jönköpings län hamnar på föga smickrande 5 procent. Men jag räknar med att denna bottennotering i Öppna jämförelser är ett minne blott när vi får nästa års Öppna jämförelser. Neontalavdelningen har nämligen byggts om för att just stärka patientsäkerheten och minska risken för smittspridning. I budget för 2012 finns även resurser för att förstärka bemanningen i vården av de allra minsta.

Hela Öppna Jämförelser 2011 kan du läsa här.

Inga kommentarer: