tisdag, december 06, 2011

Från papper till digitala handlingar

Landstinget i Jönköpings län är ett miljömedvetet landsting och därför pågår ett försök med att gå från pappershandlingar till digitala handlingar med hjälp av läsplattor. Under en tid har jag ingått i testgruppen och idag var det skarpt läge för hela Planeringsdelegationen. Första tillfället när alla skulle använda sig av enbart läsplattor. Spännande! Oppositionen ansåg att det var för kort tid att förbereda sig på för att bara använda digitala handlingar, så de hade bara pappersluntorna framför sig. Vi övriga satt med våra läsplattor och visst strulade det lite, vilket gladde oppositionen. Ibland hittades inte rätt ärende p g a lite märkliga filnamn. Eller så var inte alla filer med. Och ibland strulade det med att byta mellan ärendena på plattan. Sånt för man ta under en inkörningsperiod. För det tar sin tid att lära sig nya arbetssätt och det är bara att jobba på det om vi vill minska pappersanvändningen. Både för oss politiker, men också för tjänstemännen. För det finns en del justeringar som behöver göras för att det ska fungera smidigare. Men framförallt är det en omställning i tanken.

Jag är nöjd med att vi har börjat övergången till digitala handlingar. Det är ett enormt pappersslöseri och själv kan jag få samma handling i tre upplagor innan ett ärende är beslutat. Dessutom har man "allt" med sig i en liten smidig läsplatta istället för tunga pappersluntor. Inte minst kommer tid att frigöras till annat när tjänstemännen slipper kopiering och packning av handlingar. Och jag slipper sortera mina skrivbordshögar;-)

Men jag är nog så gammaldags att jag trots allt vill ha min papperskalender kvar...

2 kommentarer:

Steve sa...

En klok väg att gå. Ur miljösynpunkt förstås men kan oxå för-enkla/bättra/billiga. Jag själv t ex, som hatar pappershandlingar efter det att jag blev "enarmad". Vid datorn klarar jag allt. Klarar man läsplatta som enarmad?
Ta steget fullt ut och skrota papperskalendern oxå.

Mia sa...

David Lega kör med läsplatta, så du borde nog fixa det också!

Jag kör med dubbla kalendrar, en digital och en i papper just nu. Gillar det där med att skriva in tider för hand i en kalender, lägga in biljetter mm.