fredag, december 14, 2007

Seminarium om ungas psykiska hälsa

Idag har jag varit uppe i Stockholm för att gå på ett seminarium om ungas psykiska hälsa som arrangerats av Kristdemokraterna, närmare bestämt arbetsgruppen för Ungas uppväxtvillkor.

Det var ett bra och intressant seminarium. Vi fick både en bild av hur det ser ut, men det viktigaste var att fokusera på vad vi kan göra för att vända trenden. Bra föredragningar och ett givande samtal. Man kan sammanfatta med att föräldrarna spelar en oerhört viktig roll för ungas psykiska hälsa och att det förebyggande (preventiva) arbetet är det som måste sättas i centrum. Som en av föreläsarna sa: "Preventivt arbete är vardagsgnet." En annan föreläsare ställde frågan om vi ska stänga av kranen eller ägna oss åt att torka upp - en bild som säger väldigt mycket. Idag ägnar vi väldigt mycket tid och resurser åt att just torka upp.

Vi fick med oss flera konkreta saker att jobba vidare med i vår rapport, men också bekräftelse på att vi var på rätt väg i vårt tänk. På kommundagarna i Uppsala i slutet av januari kommer vi att presentera våra förslag.

Inga kommentarer: