torsdag, juni 25, 2009

Hägglund håller sitt talRikstingets höjdpunkt är alltid Hägglunds tal. I år var det mycket bra! Du kan läsa det här.
Tror aldrig jag har hört en partiledare tala så engagerat om kulturens betydelse i ett anförande på ett riksting eller motsvarande som Hägglund idag. Det värmde mitt hjärta! Det var på tiden. Ett kulturpolitiskt linjetal. Nedan är ett litet utdrag ur talet där han just sätter fingret på kulturens betydelse, värden som inte kan mätas i kronor och ören.

"I vårt arbete för materiell trygghet får vi inte glömma den andra
tryggheten. Den som ligger i den historiska förankringen och en kultur som
skapar glädje och mening i tillvaron. Ett oroligt och rastlöst samhälle är inte
ett gott samhälle, hur små man än lyckas göra mobiltelefonerna. Vi är alla
kulturvarelser. När vi träffas för att sjunga i kör, möts i studiecirkeln, går
på konsert eller uthärdar Lilla snigel, framförd av kulturskolans minsta.

I allt detta skapas sammanhang och gemenskap som varken är arbete eller
lättja. Som ger livet mening. Kulturen är ett verktyg för att kunna möta livets
svåra frågor. Se sammanhang. Göra moraliskt riktiga avvägningar. Ta min
favoritförfattare Graham Greene. Få kan som han spinna en historia som rör sig
på åtminstone två plan. En mer ytlig händelseorienterad och samtidigt en som
brottas med etiska dilemman.

Kulturen hjälper oss att se oss själva i andra och genom andras ögon.
Kanske är det är kärnan i begreppet bildning. Att kunna se med klarare ögon på
världen. Eller, kanske snarare, att se många världar. Att bilda sig är att
färdas genom historiska händelser och miljöer, längs tidigare tankar och
föreställningar, genom de av tid och tycke outslitliga klassiska dikterna och
romanerna. "


Hägglund visade på göteborgshumor när han tog upp oppositionens tågturné:
"I deras fall blir det skenpolitik i dubbel bemärkelse. Jag hoppas – trots den
oklara destinationen - att resan går bra. Att man inte alldeles spårar ur. "
Och så fortsatte skämtandet...

Hägglund citerade Per Svenssons artikel om medelklassen och min make undrade via sms om Hägglund läste Tomas Ledins hyllning till medelklassen från den senaste skivan;-)

1 kommentar:

SteveE sa...

Jag råkade av en slump ramla in i Göran Hägglunds tal i TV och fångades även jag av hans breda kulturpolitiska anslag vilket gjorde att jag blev kvar lyssnande till hela talet. Plötsligt var kultur inte bara något fint och svårgripbart för en utvald skara utan det är allt vi har omkring oss i vår närmiljö, allt som minner om tider som flytt och för vilket vi har ett ansvar att väl förvalta till kommande generationer.